27. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види - id-1643-411

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-1643-411
Тип завдання
Кількість сторінок
28
Дата виконання
2023-03-13
Текст завдання
План курсової роботи має охоплювати вузлові питання теми і повинен включати: вступ, 3 розділи, які повинні ділитися на підрозділи (як правило, 2-3 до кожного розділу), висновки, список використаних джерел.
Курсова робота повинна мати чітку й логічну структуру: вступ (2-3 сторінки), основна частина (20-25 сторінок), висновки (2-3 сторінки) та список використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи м становить 25- 30 сторінок стандартного тексту, виконаного комп’ютерним способом.

Підбір нормативно-правового матеріалу має охоплювати акти законодавчого та підзаконного рівня, а також інші джерела, зокрема, міжнародно-правові акти тощо.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Предмет: соціальне підприємство

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-26