Особливості використання підкастів у навчанні студентів спеціальності "Соціальна робота" - id-3187-870

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-3187-870
Кількість сторінок
1
Дата виконання
2023-01-30
Текст завдання
Хочу аби план був тісно повязаний з темою,було задіте таке питання як підкасти під час дистанційного навчання,розкрити саму сутність підкастів.
Я маю на меті дослідити яким чином під час навчання можна використовувати підкасти на соціальну тематику для того, аби підвищувати мотивацію студентів до майбутньої професійної діяльності.
Як саме цей інструмент може допомагати у навчанні та професійній підготовці майбутніх соціальних працівників, чи можуть підкасти покращити/удосконалити підходи до навчання у цій сфері.
Чи доцільно використовувати підкасти під час дистанційного навчання. Як багато студентів вже слухають такі підкасти і як можна залучити до прослуховування ще більшу аудиторію.

Курсова робота складається з трьох розділів. Кожен розділ має
містити не менше двох параграфів. В кінці кожного розділу подаються висновки.
Зміст кожного розділу має відповідати поставленим завданням. Перший розділ
присвячений аналізу теоретичних підходів щодо ключових понять, зафіксованих у
темі курсової роботи та встановлюються зв’язки між ними. У другому розділі має
бути написана програма проведення дослідження. Обґрунтування вибірки та вибір
дослідницького інструментарію, який може бути використаний при дослідженні тих
явищ, які зафіксовані у ключових поняттях. У третьому розділі мають бути
представленні результати проведеного емпіричного дослідження та містити
пропозиції щодо практичного розв’язання виявлених соціальних проблем.
Висновки. У висновках мають бути висвітлені результати розв’язання
поставлених завдань та підводиться підсумок щодо виконання поставленої мети
курсової роботи.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Лінгвостилістичний аналіз твору

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-05-02