Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння:кримінально-правова характеристика та види - id-4822-871

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-4822-871
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
30
Дата виконання
2023-03-13
Текст завдання
Тема № 26: Обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння: кримінально-правова характеристика та види
 
Орієнтовний план:
Вступ.
1. Поняття обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та їх ознаки.
2. Класифікація обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та їх ознаки.
3. Значення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння для кримінального права України.
Висновки.
 
Методичні вказівки:
Перед написанням курсової роботи за даною темою необхідно уважно ознайомитись з Конституцією України (ст.ст. 3, 8, 27, 55, 68), Кримінальним кодексом України (ст.ст. 11, 36-43, 118, 124), Постановою Пленуму Верховного Суду України № 1 від 26.04.2002 року «Про судову практику у справах про необхідну оборону» рекомендованою літературою і з’ясувати навіщо законодавець створив правові норми, які утворюють інститут обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, і чому розмістив їх саме у Кримінальному кодексі України; яке системно-правове значення це має.
Викладаючи історію обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння необхідно звернути увагу на те, що вони складають один з найстаріших інститутів кримінального права, і, мали своє відображення ще в першій пам’ятці національного писаного права – «Руській Правді». В подальшому, автору необхідно простежити збільшення кількості обставин, що передбачалися безпосередньо в кримінальному законодавстві і виявити тенденції змін відповідних норм.
У другому питанні автор має детально проаналізувати склад інституту «Обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння» і провести класифікацію окремих обставин за різними підставами, у тому числі за правовою природою. Доцільним є складання схем, що ілюструють позицію автора курсової роботи.
В наступному питанні необхідно висвітлити місце інституту обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння в системі Загальної частини кримінального права і в системі національного права взагалі, його функції і значення.
Висновок мають скласти результати синтезу з’ясованого матеріалу, зокрема, визначення правового інституту обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння й окремих його ознак, запропонованих класифікацій, їх значення, оцінка відповідності чинного законодавства потребам регуляції суспільних відносин у цій сфері, окреслення можливих шляхів удосконалення тексту відповідних кримінально-правових норм.
 
Рекомендований перелік літератури до теми № 26:
1. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / А. М. Ященко, В. Б. Харченко, О. О. Житний та ін.; за заг. ред. О. М. Литвинова. Х.: Право, 2019. 480 с.
2. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб. О. М. Литвинов, О. О. Житний, М. М. Клемпарський та ін. Харків: ХНУВС, 2016. 328 с.
3. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб./за заг. ред. О. М. Литвинова; Литвинов О. М.,  Житний О. О., Васильєв А. А. та ін. Харків: НікаНова, 2015. 400 с.
4. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем: навч. посіб./В. Я. Горбачевський, І. А. Вартилецька, О. В. Микитчик та ін. Київ: Правова єдність: Алерта, 2015. 576 с.
5. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник. / А. О. Байда, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2015. 680 с.
6. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник/Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, О. О. Володіна та ін. Харків: Право, 2015. 528 с.
7. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. Київ: Правова єдність, 2016. 363 с.
8. Кирилко В. М. Унікальний посібник з кримінального права України. Харків: Право, 2015. 1087 с.
9. Шульга А. М. Кримінальне право України: основні питання та відповіді: посібник для підгот. до форм контролю з навч. дисципліни «Кримін. право України». Харків: Майдан, 2014. 276 с.
10. Лащук Н. Р. Кримінально-правова оцінка використання захисних засобів, що вражають автономно: монографія. Львів: Бона, 2018. 254 с.
11. Анчукова М. В. Виправданий ризик як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 168 с.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Лабораторні роботи 6 шт

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-20

Blockly (Niryo One)

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-18

Система управління зарасами

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-17