Роль філософії/філософа у сучасному світі - id-6476-961

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-6476-961
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
10
Дата виконання
2023-02-13
Текст завдання
допоміжна Література

Маритен Ж. Философ во граде // Путь в философию. Антология. – М.:
ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001. – С. 273-279.
Маритен Ж. Философ во граде // Маритен Ж. Философ в мире /Пер. с
фр., послесл., коммент. Б.Л. Губмана. – М.: Высшая школа, 1994.
Марсель Г. Ответственность философа в современном мире // Путь в
философию. Антология. – М., 2001. – С. 254 - 267.
Поппер К. Какой мне видится философия // Путь в философию.
Антология. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2001. – С. 123-136.
Рорті Р. Философия и будущее [Електронний ресурc] // Вопросы
философии. – 1994. – № 6. – С. 29-34.

цитування обов'язкові

структура:

1. План;
2. Вступ: окреслюється загальна проблематика дослідження;
3. Основний текст: подається змістовний аналіз – тема, основні
проблеми обраної теми, засоби їх вирішення, аргументація тощо;
4. Висновки: чітко формулюються висновки, до яких приходить
автор в процесі аналітичної роботи над темою;
5. Список використаних джерел. При підготовці самостійного
дослідження використовуються насамперед першоджерела, а також
коментуюча література, вказана у переліку.

такі структурні пункти як вступ і
висновки не повинні перевищувати одного-двох абзаців.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Звіт з перекладацької практики

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-05-06

Задача з макроекономіки.

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-05-04