«використання сучасних технологій в мистецькій освіті для розвитку творчих здібностей здобувачів початкової освіти » - id-6534-123

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-6534-123
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
3
Дата виконання
2023-10-16
Текст завдання
Вимоги
до оформлення доповідей для публікації в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
«Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики»

Матеріал подається українською мовою обсягом до 5 сторінок. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм), орієнтація – книжна, береги: лівий – 30 мм, нижній і верхній – 20 мм, правий – 15 мм. Сторінки без нумерації. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 мм. Вирівнювання – по ширині.
У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, ЗВО; нижче через інтервал (по центру) великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА ДОПОВІДІ; рядком нижче подається саме матеріал та список використаних джерел (література оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 з офіційними виправленнями у 2017 р.).

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04

Креслення

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04