Використання синтаксичних конструкцій з конюнктивом в реченнях непрямої мови (структура, семантика, прагматика) та врахування їхніх особливостей у процесі формування іншомовної компетентності учнів старших класів - id-7136-279

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-7136-279
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
80
Дата виконання
2023-07-17
Текст завдання
Тема: Магістерська робота на тему: Використання синтаксичних конструкцій з конюнктивом в реченнях непрямої мови (структура, семантика, прагматика) та врахування їхніх особливостей у процесі формування іншомовної компетентності учнів старших класів.
Обсяг: 80 сторінок (по 35 сторінок на теоретичну і практичну частину) 10 сторінок для змісту, списку літератури, списку скорочень і додатків.

Вимог щодо формування і цитування науковий керівник поки не надав. Пояснив, що зараз краще зосередитися на змісті та пошуку актуальної, підходящої літератури.
Заборонено використання російських, білоруських та застарілої літератури.
Затвердженого плану немає, попрошу Вас створити план і надіслати його на затвердження. Було б добре розділити роботу на часткові доставки.
Маю рекомендації та побажання:
Варто розписати, що таке конюктив та про непряму мову. Що таке конюнктив 1 і конюнктив 2?
Практична частина - використання фактичного матеріалу та художньої прози.
Потрібно використовувати публікаї Fokus, Spiegel. Виписати із низ приклад і пояснити що автор хотів цим сказати.
Варто використовувати підручник DLL 3, адже там поянюється як подається граматика.
Магістерська робота повинна стосуватися як і філологiї, так і методики викладання.

Поняття непрямої мови в німецькій мові, які ознаки
Конюнктив: загальна характеристика (значення, часові форми, сфери використання)
Речення непрямої мови: які ознаки? моделі (структрури, значення)
Конструкції з кон.юнктивом для непрямої мови: структурно – синтаксичні характеристики, семантичні і прагматичні особливлсті.

15/01: Надсилаю Вам файл: Neuejahrsansprache von Olaf Scholz.
Є ідея, щоб порівняти передачу однієї і тієї ж прямої мови різними виданнями. Інформацію про це можна знайти у цьому файлі.

19/01: Рекомендований шрифт – Times New Roman 14 текстового редактора Word з міжрядковим інтервалом 1,5 на аркуші формату А4 з полями відповідно: ліве – 2 см, праве – 1,5 см, верхнє й нижнє – по 2 см. На сторінці має бути 28–30 рядків. Відступ у п’ять друкованих знаків (1,25 см), нумерація сторінок арабськими цифрами в правому верхньому куті (без крапки). Вимоги щодо цитування - стандарт.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Lexical transformations by V.Karaban

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29

Виконати завдання з біологiї

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29