Клиническая психология - id-8267-269

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-8267-269
Тип завдання
Кількість сторінок
3
Дата виконання
2022-02-24
Текст завдання
Дать ответы на вопросы
1. Сучасна концепція медико-соціальної експертизи.
2. Клінічні критерії встановлення групи інвалідності при психічних захворюваннях рубрики F6 МКХ-10.
3. Складіть психологічну складову індивідуальної програми реабілітації дитини (10 років) з діагнозом РАС, третьої групи, астенічний синдром.В третем вопросе составить психологическую индив програму реабилитации

Вот пример как 3 вопрос должен выглядеть
Індивідуальна програма медико-психологічної реабілітації підлітка (14 років) із розумовою відсталістю середньої тяжкості та агресивністю
Розділ 1. Психодіагностичне обстеження
При проведенні психодіагностичного обстеження дитини із розумовою відсталістю звертають увагу перш за все на рівень розвитку моторики та сформованість навичок самообслуговування. Досліджується рівень розвитку мислення, особливості пам’яті, функціонування емоційно-вольової сфери та рівень мовленнєвого розвитку. Усі ці дані необхідні для подальшого складання психокорекційної програми.
Методи, які доцільно використовувати для психодіагностичного обстеження підлітка із розумовою відсталістю середньої тяжкості (помірного ступеня):
• спостереження;
• бесіда;
• метод узагальнених незалежних характеристик;
• проективні методики.
Для дослідження рівня агресивності можна використати такі методики (у вигляді, адаптованому для підлітка із помірною розумовою відсталістю):
• проективна методика «Дім – дерево – людина»;
• проективна методика «Кактус»;
• малюнок «Неіснуюча тварина»;
• методика «Руки» (Hand test) Е. Вагнера;
• карта спостережень Д. Скотта;
• малюнок сім’ї;
• тест Люшера.
Розділ 2. Психокорекція та реабілітація
Мета: зниження рівня агресивності; формування навичок контролю своєї поведінки, вміння адекватно реагувати на поведінкові прояви інших; розвиток емпатії та толерантності.
Завдання:
1) Корекція емоційно-вольової сфери;
2) Формування адекватних способів реагування на ситуацію, яка може викликати прояви агресивності;
3) Покращення міжособистісних стосунків та взаємодії із оточуючими;
4) Підвищення усвідомлення власних емоцій і почуттів та інших людей;
5) Навчання підлітка конструктивним поведінковим реакціям у проблемній ситуації;
6) Усунення деструктивних способів поведінки;
7) Формування позитивної самооцінки;
8) Підвищення впевненості в собі;
9) Зняття фізичного та нервово-психічного напруження;
10) Навчання прийомам прояву емоцій і почуттів соціально прийнятними способами.
Етап 1. Зняття психологічного дискомфорту.
Етап 2. Здобуття навичок розпізнавання та контролю агресії.
Етап 3. Формування навичок емпатії у спілкуванні.
Форма проведення: індивідуальна, групова (не більше 4 - 5 осіб).

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Предмет: соціальне підприємство

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-26