Ціноутворення як засіб конкурентної боротьби на ринку - id-8359-855

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-8359-855
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
32
Дата виконання
2022-12-27
Текст завдання
http://mmix.cv.ua/uncategorized/tematyka-kursovyh-robit-dlya-studentiv-3-4-ta-5-kursu - методичка


це куратор написав до плану:
Основна частина роботи студента містить такі розділи: теоретичний; методичний; конструктивний. У першому теоретичному розділі висвітлюються теоретичні підходи до проблеми за темою роботи, як правило, містить понятійний апарат, роз'яснення термінів, аналіз і узагальнення основних теоретичних позицій, методологічних підходів:
- наводяться наукові тлумачення та погляди різних авторів наукових публікацій, зіставляються, аналізуються й оцінюються їх позиції стосовно предмета дослідження, основні дефініції, історія та сучасні тенденції предмета дослідження;
- визначається студентом особиста позиція щодо теоретичних положень різних авторів;
- теоретичні здобутки пов’язуються з предметом досліджень. Наступні глави мають більш конкретну спрямованість і
присвячуються аналізу прикладних аспектів проблеми. Тут можуть наводитися практичні приклади, аналіз досвіду підприємств в різних сферах маркетингової діяльності.
У методичному розділі роботи описуються основні засоби, інструментарій, управлінські та організаційні аспекти предмета дослідження.
У конструктивному розділі студент на основі здобутків науки (методологiї) (розділ 1) та з методики (розділ 2) наводить фактичні приклади з практики вітчизняних та зарубіжних підприємств, опрацьовує, обґрунтовує, розробляє, проектує шляхи і напрямки ефективного використання маркетингового інструментарію.
Для прикладу надсилаю Вам зміст за темою ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ПОСЕРЕДНИКИ
У ТОРГОВЕЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
1.1 Суть принципи та завдання торговельного маркетингу
1.2 Характеристика постачальників й посередників в торговельному маркетингу: роль, види особливості маркетингової діяльності
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНСТРУМЕНТАРІЮ, УПРАВЛІНСЬКИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ
2.1 Оцінка підходів до вибору постачальників та посередників для підприємств
2.2 Методика оцінки ефективності посередницької діяльності на підприємстві
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

креслення в AutoCad

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-23

Зарубіжна література

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-23

Визначити суму ПДВ

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2023-10-23