Семантико-прагматичні характеристики евфемізмів у англомовному політичному дискурсі - id-9663-111

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-9663-111
Предмет
Кількість сторінок
86
Дата виконання
2023-12-11
Текст завдання
Правки від керівника магістерської є у самому документі як коментарі. В разі їх відсутності - прошу повідомити, я скину.

23.11
Методичні рекомендації:
Магістерська робота українською мовою
Вступ: 4 сторінки (мета дослідження, актуальність теми дослідження, обєкт і предмет дослідження, завдання і методи дослідження, коротка довідка про структуру роботи)
Основного матеріалу (1-2 розділ) повинно бути приблизно 60 сторінок. Після кожного розділу потрібно навести висновки на 0.5 сторінки.
Висновки в кінці роботи на 3-4 сторінки, та мають співпадати із завданням у вступі.
Список використаних джерел формується у алфавітному порядку згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. Кількість джерел 50, з яких 40% має бути зарубіжних(англомовних).

Оформлення роботи:
- шрифт Times New Roman 14 розміру;
- міжрядковий інтервал – 1,5;
- поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см;
- відступ першого рядка абзацу – 1,25;
- нумерація сторінок наскрізна, в правому куті сторінки, на
титульному аркуші та змісті номери сторінок не ставляться (але
рахуються);
- структурні частини роботи починаються з нової
сторінки(Заголовки друкують великими літерами симетрично до тексту);
- відстань між підрозділами, між заголовком і текстом має
становити 1 рядок;
- розділи роботи повинні позначатися римськими цифрами,
наприклад, І, ІІ, ІІІ;
- оформлення посилання в тексті: [3, с. 63].

26.11
Переглянула роботу і прошу виконати такі пункти:
1. ст. 5 прееробити під дану роботу (там із зовсім іншої)
2. ст. 8 виправити класифікацію ( добавити посилання і чия вона)
3. ст. 15 виправити класифікацію ( добавити посилання і чия вона)
4. ст. 35-36 про "явні"-"неявні" засоби
5. ст. 37 подати трохи простіше і додати цитати
6. ст. 47 див. коментар керівника.
7. ст. 48 класифікація
8. ст. 66 див. коментар керівника.
9. ст. 78довисати висновки
10. замініть 43 джерело на якесь англомовне
Інші коментарі не згадані мною прошу ігнорувати (а саме сторінки 28, 38, 40. Висновки англійською прошу не писати.
Файл з актуальними коментарями додаю.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04

Креслення

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04