З предмету Риторика

дискурс-аналіз статті

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання:
2024-04-08

Принципи тактики оратора як основоположні правила побудови промови або основні вимоги до неї. Логічні способи тактики: індукція; дедукція; аналогія. Логічні принципи: тотожності, несуперечливості, послідовності, достатності (обґрунтованості). Дидактичні способи тактики: спіральний спосіб; ступінчатий спосіб; пунктирний спосіб; контрастний спосіб; асоціативний спосіб. Психологічні способи тактики: навіювання, наслідування, психічне зараження, переконання. Дидактичні й психологічні принципи: посилення, економія, органічна єдність. Композиція промови як спосіб розташування компонентів (складових частин тексту – вступу, міркування, висновків тощо), їх співвідношення між собою. Три основних типи композиційної побудови тексту: лінійна, спіральна та кільцева. Способи інтеграції тактики та композиції в промові: когезія, ретроспекція, проспекція.

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання:
2024-02-29

Особливості академічного красномовства

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання:
2023-12-29

Тік-Ток – зло?

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання:
2023-12-25