Практична значимість курсової роботи

Курсова, як і кожне дослідження, виконується з чітко окресленою метою. Ця мета полягає зовсім не в отриманні «п’ятірки» або схвалення викладача, як здається на перший погляд. Сенс дослідження ґрунтується на шансі застосування практичних результатів. Звичайно, в науковому світі повно божевільних або жартівливих експериментів, які робилися заради самого процесу. Але дозволити таке собі можуть виключно визнані вчені.
Подумати про те, яка практична значущість курсової роботи, має сенс ще на етапі складання плану, висування гіпотези і формулювання злободенності обраної для дослідження теми. Ось приклад для курсової з психології.

практична значимість курсової роботи


Що таке практичне значення курсової роботи

Отримані дослідником результати можливо застосувати на практиці або на теоретичному рівні. Звідси формулюється теоретична і практична цінність роботи.
Те, що використовується при подальших теоретичних дослідженнях, вважається теоретичної цінністю. Наприклад, грунтуючись на аналізі думок ряду авторів, висунута власна класифікація. Або проведено узагальнення положень наукових шкіл. Отримані результати стають основою для написання наукової статті по темі курсової роботи, стрижнем дипломного проекту. Вдалі, продумані дослідження студентів стають частиною наукових, методичних посібників, лекцій. І так, то, що залишається в межах ВНЗ і науковим світом можна сміливо вважати теоретичної цінністю.
Написання курсової роботи не обмежується вивченням теорії. Як правило, дослідження містить також аналітичний та рекомендаційний розділ. Там вивчається поточні стан справ, обгрунтовуються тенденції, виявляються проблеми. Виявивши проблеми, студент задумується про те, як труднощі усунути. Розробляються рекомендації, шукаються нові шляхи вирішення складних ситуацій. Готовність розробок до продуктивної впровадження і становить практичну цінність курсової роботи.

Цікаво знати!

Зміст курсової роботи це окрема сторінка з перерахуванням назв глав і параграфів, зазначенням сторінок, де їх можна знайти. Воно визначає, про що буде курсова робота, структуру і повноту розкриття теми. Існує ряд правил, як написати зміст курсової і його оформити.


Як описати практичну значимість

Припустимо, виконаний аналіз управління персоналом на конкретній фірмі. Студент виявив проблеми, пов’язані з рівнем мотивації співробітників. Вивчивши досвід передових компаній, думка вчених, психологічні прийоми, автор розробив програму мотивації працівників. Програму можна з успіхом застосувати на цій конкретній фірмі або інший, що зіткнулася зі схожими проблемами. Значить, цінність результатів курсової роботи полягає в шансі впровадження розробок на цій фірмі.
Розглянемо ще один приклад. В роботі вивчається стан нормативно-правової бази. Студент зауважує, що деякі положення описані невиразно, а частина базових моментів і зовсім відсутня. Через що виникає десятки спірних моментів, тисячі судових справ з неоднозначними вердиктами. Щоб усунути цю ситуацію, студентом формулюються поправки до законів. Початківець законотворець уточнює формулювання, вносить корективи або розробляє новий законопроект. Ці поправки, законопроекти також складають практичну значимість, так як можливе винесення ідеї на розгляд і подальші прийняття.
Коли справа стосується створення програмного продукту, то практична цінність ґрунтується на праві впровадження, використання людьми. Допускається вважати програмний продукт основою для подальших розробок ускладнених програм.
Якщо мова йде про новий товар, винахід, то на цінність вказує шанс патентування.


Приклади практичної значущості курсової роботи

Практична значимість пишеться у введенні курсової роботи. Опис цінності слід відразу за методологією дослідження, інформаційною базою. Для формулювання вистачить одного абзацу. Загальноприйняті в ВУЗах наступні шаблони формулювань:

  • Практична цінність курсового проекту полягає у використанні розроблених методик при діагностуванні рівня розвитку дошкільника.
  • Практична значимість цього дослідження пов’язана з впровадженням отриманих результатів в компанії ТОВ «інвестгрупи” з метою поліпшення фінансового стану.
  • Готовність до впровадження розробленої методики виявлення психологічних відхилень у осіб похилого віку становить практичну цінність роботи.
  • Розроблений бізнес-план відкриття салону краси в місті Кірові можливо використовувати для відкриття подібних бізнес-проектів в інших містах Росії.
  • У роботі описаний розроблений комплекс вправ профілактики сколіозу серед учнів середньої школи.

Висновок

Домагайтеся точності формулювань, конкретності висловлювань. Допоможуть в цьому наступні підказки:

  1. Використовуйте назву бази дослідження при формулюванні. Проект важливий, так як результати корисні для конкретної компанії.
  2. Відштовхуйтеся від теми курсової роботи. Наприклад, якщо мова йде про розвиток, стану здоров’я дошкільнят, то говорите про корисність використання дошкільних установах, при роботі педіатрів, дитячих психологів, педагогів.
  3. Чи не розбивайте опис на окремі пропозиції. Досить одного пропозиції, щоб в повній мірі відобразити значущість розробок.
  4. Запитайте себе, кому будуть корисні ідеї. Яка галузь застосування: медицина, ІТ, будівництво
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (212 голосів)
Оцініть запис