Розрахунок бізнес плану самостійно

Розрахунок бізнес плану може бути виконаний самостійно або за допомогою фахівців, що працюють в консалтингових агентствах або фірмах, виконують студентські роботи на замовлення. Консалтингові агентства допоможуть підприємцю залучити майбутніх інвесторів, визначитися з життєздатністю бізнес-ідеї. Студентський бізнес план набагато простіше, тому його легко можна виконати самостійно.

Бізнес-план: структура та зміст

Розрахунок бізнес плану

Бізнес план складається з таких частин як:
 1. Положення про конфіденційність, тобто про те, що інформація не підлягає копіюванню або використання без відома автора. Рідко зустрічається в студентських роботах;
 2. Резюме з описом ідеї і способу реалізації проекту. Вказуються необхідні витрати за статтями, доходи, аналізується необхідність кредитних коштів. Тут можна коротко вказати економічну доцільність реалізації бізнес плану;
 3. Проект має на меті, де описуються характеристики товару або послуги, їх відмінність від продукції конкурентів;
 4. Аналізу ринку, споживачів, конкурентів. Доцільно провести сегментування, скласти конкуренцію карту, розглянути стратегії розвитку;
 5. Опис товару з акцентуванням уваги на особливостях експлуатації, сертифікації, пакета необхідних для випуску і реалізації документів.
 6. Маркетинговий план складається з урахуванням комплексу маркетингу 4Р з упором на методи просування, ціноутворення, реклами і збуту.
 7. Виробництво продукції з поетапним описом процесу, зазначенням кількості необхідних робочих, ресурсів, обладнання та їх постачальників.
 8. Організаційний план з графіком реалізації ідеї, зазначенням відповідальних осіб на кожному етапі, необхідної документації та витрат. Він складається на весь час виробництва і реалізації продукції.
 9. Фінансове планування засноване на розрахунку показників інвестиційної доцільності проекту, прогнозних значень доходів, витрат, прибутку. Розрахунок бізнес плану самому передбачає визначення точки окупності, внутрішньої норми прибутковості, періоду окупності та інших.
 10. Опис ризиків із зазначенням способу їх впливу, методів його мінімізації.

Додатки, що складаються з документів, що дозволяють повніше судити про перспективність ідеї.

Бізнес план: розрахунок показників самостійно

Будь-який підручник з інвестиційного менеджменту підкаже, як розрахувати бізнес план самостійно за допомогою таких показників як:

  • Щомісячні, щорічні та підсумкові витрати і доходи, сума чистого прибутку, нарахованих податків.
  • Кількість і ціна продукції, яку необхідно реалізувати, щоб доходи покрили витрати.
  • Проста норма прибутку, що є співвідношенням планованого прибутку і витрат на реалізацію.
  • Термін окупності, який являє собою співвідношення інвестиційних витрат на чистий потік грошей, отриманих в ході реалізації. Термін може становити як місяць, так і десятиліття.
  • Чиста поточна потік це сума платежів, приведена до сьогоднішнього дня і скоригована на відсоток інфляції. Самостійно розрахунок виконується на базі середньої ставки депозиту в банках країни.
 • На підставі чистого дисконтованого потоку можна провести розрахунок індексу прибутковості, вираженого як співвідношення дисконтованих доходів до суми всіх інвестиційних вкладень.
 • При визначенні самостійно внутрішньої норми прибутковості шукається така процентна ставка, при якій сума чистого дисконтованого доходу дорівнює нулю.

Бізнес план аналізує не тільки простий термін окупності, але ще і дисконтований. В цьому випадку враховується тимчасова вартість грошей.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (250 голосів)
Оцініть запис