Теорія ймовірності: керівництво з вирішення завдань

Вирішення задач по теорії ймовірності

У сучасній освіті теорія ймовірності відіграє значну роль, забезпечуючи фундаментальні знання у галузі статистики, аналізу даних та прийняття рішень. Вона застосовується в різних дисциплінах, таких як математика, фізика, економіка, соціологія та психологія, і є важливим інструментом для студентів та спеціалістів різних напрямків.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб представити основні поняття та методи теорії ймовірності, які допоможуть читачам розібратися в цій складній, але водночас захоплюючій галузі. Ми постараємося пояснити ключові терміни та принципи, а також надати практичний посібник із вирішення типових завдань, з якими стикаються студенти та дослідники.

Основні поняття та визначення в теорії ймовірності

В теорії ймовірності є ряд ключових понять та визначень, які необхідно освоїти для успішного вивчення та застосування цієї галузі. У цьому розділі ми познайомимо вас з основними термінами, їх властивостями та класифікаціями. Це допоможе сформувати базове розуміння теорії ймовірності та полегшити подальше навчання.

Основні поняття та визначення в теорії ймовірності

 1. Імовірність: Визначення та основні властивості

Імовірність – це числова міра, що характеризує можливість настання випадкової події, і може набувати значень від 0 до 1.

Основні властивості ймовірності:

 • Неймовірність: ймовірність неможливої події дорівнює 0.
 • Достовірність: ймовірність достовірної події дорівнює 1.
 • Кінцева адитивність: ймовірність суми двох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей.
 1. Випадкові події та їх класифікація

Випадкова подія – це результат експерименту, який може або не може статися.

Класифікація випадкових подій:

 • Достовірна подія: подія, яка обов’язково станеться.
 • Неможлива подія: подія, яка ніколи не станеться.
 • Проста подія: подія, що складається з одного результату.
 • Складна подія: подія, що складається з кількох результатів.
 1. Умовна ймовірність та незалежність подій
 • Умовна ймовірність: ймовірність настання однієї події за умови, що сталася інша подія.
 • Незалежність подій: дві події вважаються незалежними, якщо ймовірність їхнього спільного настання дорівнює добутку їх ймовірностей.
 1. Біноміальний та нормальний розподіл
 • Біноміальний розподіл: дискретний розподіл ймовірностей, що описує кількість успіхів у послідовності незалежних випробувань Бернуллі з постійною ймовірністю успіху.
 • Нормальний розподіл: безперервний розподіл ймовірностей, що характеризується своєю симетрією та формою дзвона. Це одна із найпоширеніших розподілів у природі та науці, та її параметри описуються середнім значенням (математичним очікуванням) і стандартним відхиленням.

Тепер, коли ми розібрали основні поняття та визначення теорії ймовірності, ви можете використовувати цей фундамент для подальшого вивчення і розуміння складних завдань у цій галузі. У наступних розділах статті ми розглянемо методи розв’язання задач на ймовірність і наведемо приклади розв’язання типових завдань, щоб продемонструвати застосування теорії на практиці.

Методи розв’язання задач теорії ймовірності

У процесі вивчення теорії ймовірності студенти стикаються з різними методами вирішення завдань. Важливо знати та розуміти ці методи, щоб вибирати найбільш підходящий для кожної конкретної ситуації та ефективно вирішувати завдання. У цьому розділі ми розглянемо чотири основні методи вирішення задач на ймовірність, їх особливості та приклади застосування.

 1. Класичний метод: Розв’язання задач із використанням комбінаторики

Класичний метод заснований на підрахунку кількості сприятливих результатів та загальної кількості результатів. Комбінаторика допомагає визначити кількість розміщень, перестановок та поєднань.

 • Розміщення: впорядкований набір елементів.
 • Перестановка: впорядкований набір елементів без повторень.
 • Поєднання: невпорядкований набір елементів без повторень.

Приклад: визначити можливість випадання туза з колоди карт (52 карти). Імовірність дорівнює числу сприятливих наслідків (4 тузи) ділити на загальну кількість наслідків (52 карти): P(A) = 4/52.

 1. Геометричний метод: Розв’язання задач із використанням геометричних образів

Геометричний метод використовує геометричні фігури для візуалізації завдання та визначення ймовірності. Визначення ймовірності за допомогою відношення площ чи обсягів сприятливих та можливих наслідків.

Приклад: визначити ймовірність випадкового потрапляння крапки в коло, вписане у квадрат. Імовірність дорівнює відношенню площ кола та квадрата: P(A) = (площа кола) / (площа квадрата).

 1. Статистичний метод: Розв’язання задач із використанням статистичних даних

Статистичний метод заснований на аналізі експериментальних даних та визначенні частоти настання подій. Імовірність визначається як відношення числа сприятливих наслідків до загального числа випробувань.

Приклад: визначити можливість випадання орла при підкиданні монети на основі статистичних даних. Якщо монета була підкинута 100 разів, і орел випав 45 разів, то можливість випадання орла дорівнює P(A) = 45/100.

 1. Аналітичний метод: Розв’язання задач з використанням математичних формул та теорем

Аналітичний метод застосовується за наявності математичних залежностей між елементами завдання. Визначення ймовірності з використанням математичних формул та теорем, таких як формула Бернуллі, теорема Байєса чи закони великих чисел.

Приклад: визначити можливість випадання хоча б однієї шістки при триразовому кидку гральної кістки. Тут можна використовувати формулу Бернуллі для визначення ймовірності події, додаткової до аналізованої: P(A) = 1 – P(A’).

Тепер, коли ви знайомі з основними методами вирішення задач на ймовірність, ви зможете застосовувати їх для вирішення найрізноманітніших завдань. Важливо розуміти, що вибір методу залежить від специфіки завдання та наявної інформації, а також від вашого досвіду та рівня розуміння теорії ймовірності. У наступних розділах ми докладніше розглянемо приклади розв’язання задач з використанням різних методів, щоб продемонструвати їх застосування на практиці.

Приклади розв’язання задач з теорії ймовірності

Вирішення завдань на ймовірність може бути непростим, особливо для новачків. У цьому розділі ми надамо приклади завдань з теорії ймовірності з використанням різних методів. Приклади представлені у таблицях для зручності читання та аналізу.

Завдання визначення ймовірності подій

Завдання

Умова

Рішення

Відповідь

1 Вибрати випадкову карту з колоди в 52 карти. Знайти ймовірність , що це буде валет. У колоді 4 валети. Загальна кількість результатів – 52. P(A) = 4/52
2 Кинути гральну кістку. Знайти ймовірність випадання числа більшого 4. Сприятливі результати – 5 та 6. Загальна кількість результатів – 6. P(A) = 2/6
3 З урни з 8 червоними та 5 зеленими кулями дістають одну кулю. Знайти ймовірність, що це буде червоний м’яч. Сприятливі результати – 8 червоних куль. Загальна кількість результатів – 13. P(A) = 8/13
4 У лотереї 100 квитків, з яких 10 виграшних. Знайти ймовірність виграшу при покупці одного квитка. Сприятливі результати – 10 виграшних квитків. Загальна кількість результатів – 100. P(A) = 10/100

Завдання на умовну ймовірність та незалежність подій

Завдання

Умова

Рішення

Відповідь

1 З колоди карт (52 карти) випадково виймають дві карти. Знайти ймовірність, що обидві карти будуть тузами, якщо перша карта виявилася тузом. Загальна кількість наслідків для другої картки – 51. Сприятливі результати – 3 тузи з 51 карти . P(A|B) = 3/51
2 У коробці 5 червоних та 3 зелених кулі. Знайти ймовірність витягнути дві червоні кулі поспіль, якщо після витягування кожної кулі його не кладуть назад у коробку. Загальна кількість наслідків для першої кулі – 5. Загальна кількість наслідків для другої кулі – 4. Сприятливі результати – 5 червоних та 4 червоних. P(A) = 5/8 * 4/7 = 5/28
3 У компанії з 20 осіб, 10 чоловіків та 10 жінок. Знайти ймовірність того, що вибрана навмання людина – чоловік, якщо відомо, що ця людина займає керівну посаду. Загальна кількість результатів для вибору керівної посади – 2 (чоловік або жінка ). Сприятливі результати – 1 чоловік із 2. P(A|B) = 1/2
4 У коробці 4 білих, 3 зелених та 2 червоних куль. З коробки послідовно дістають три кулі. Знайти ймовірність того, що всі три кулі будуть зеленими. Загальна кількість наслідків – C(9,3). Сприятливі результати – C (3,3) * C (6,0) = 1. P(A) = 1/84

Завдання на біномне та нормальний розподіл

Завдання

Умова

Рішення

Відповідь

1 У кошику знаходяться 12 яблук, 4 з яких гнилі. Знайти ймовірність вибрати 3 яблука без повторень і без гнилих яблук. Загальна кількість наслідків – C(8,3). Сприятливі результати – C (8,3) – C (4,1) * C (7,2) = 35. P(A) = 35/220 = 7/44
2 Монету підкидають 5 разів. Знайти ймовірність того, що орел випаде рівно 3 рази. Загальна кількість наслідків – 2^5 = 32. Сприятливі результати – C(5,3) = 10. P(A) = 10/32 = 5/16
3 У ящику знаходиться 8 білих та 4 чорні кулі. З нього виймають 3 кулі. Знайти ймовірність того, що серед них буде тільки 1 чорна куля. Загальна кількість наслідків – C(12,3). Сприятливі результати – C (4,1) * C (8,2) = 168. P(A) = 168/220 = 42/55
4 У кварталі 400 будинків. Опитали 100 мешканців та з’ясували, що 60 із них проти будівництва нового магазину у кварталі. Знайти ймовірність того, що більшість жителів кварталу проти будівництва магазину. Використовуємо нормальне розподіл. Середнє значення – 50. Дисперсія – 25. Z- оцінка для 60 осіб – (60-50)/5 = 2. Імовірність за таблицею Z- оцінок – 0.0228. P(A) = 0.0228

У цій частині статті ми представимо кілька прикладів складних завдань з теорії ймовірності та розглянемо їх вирішення з використанням різних методів.

Завдання 1. Два гравця грають у настільний теніс. Імовірність перемоги першого гравця у кожному окремому раунді складає 0,6. Якою є ймовірність того, що перший гравець виграє турнір, що складається з 5 раундів?

Розв’язання: Це завдання може бути вирішене з використанням біномного розподілу. Імовірність перемоги першого гравця в одному раунді – 0,6, а ймовірність його поразки – 0,4. Таким чином, ймовірність того, що перший гравець виграє усі 5 раундів, становить 0,6 ^ 5 = 0,07776.

Завдання 2. У школі навчаються 500 студентів, у тому числі 60% займаються спортом. Серед спортсменів 25% займаються більш ніж одним видом спорту. Яка ймовірність вибрати випадкового учня, який займається більш ніж одним видом спорту?

Розв’язання: Це завдання може бути вирішене з використанням умовної ймовірності. Нехай А – подія “студент займається більш ніж одним видом спорту”, а В – подія “студент займається спортом”. Тоді ймовірність того, що студент займається більш ніж одним видом спорту, за умови, що він займається спортом, дорівнює P(A|B) = P(A∩B) / P(B) = 0,25*0,6/0 ,6 = 0,25.

Завдання 3. У казино гравець може поставити будь-яке число від 1 до 36 на рулетці. Щоразу, коли він робить ставку, рулетка може зупинитися на будь-якому з цих чисел з рівною ймовірністю. Яка ймовірність того, що гравець виграє, зробивши 10 ставок на те саме число і жодного разу не вигравши?

Розв’язання: Це завдання може бути вирішене з використанням геометричного розподілу. Імовірність того, що гравець виграє, зробивши ставку на те саме число, дорівнює 1/36. Таким чином, ймовірність програшу за однієї ставки становить 35/36. Імовірність того, що гравець не виграє 10 разів поспіль, дорівнює (35/36 ) ^ 10 = 0,346. Отже, ймовірність того, що він виграє хоча б раз, дорівнює 1 – 0,346 = 0,654.

Завдання 4. У деякому районі міста кожен п’ятий будинок має сигналізацію. На одній вулиці знаходиться 10 будинків. Яка ймовірність того, що рівно три будинки оснащені сигналізацією?

Розв’язання: Це завдання може бути вирішене з використанням біномного розподілу. Імовірність того, що будинок має сигналізацію, дорівнює 1/5. Тоді ймовірність того, що рівно три будинки з 10 оснащені сигналізацією, дорівнює C( 10,3)*(1/5)^3*(4/5)^7=0,201326592.

Як очевидно з прикладів, розв’язання складних завдань з теорії ймовірності може вимагати застосування різних методів, залежно та умовами завдання.

Висновок

Наприкінці нашої статті ми хочемо підбити підсумки і підкреслити, що знання з теорії ймовірності є важливим компонентом навчального процесу для студентів різних напрямів. Вони можуть застосовувати знання у вирішенні практичних завдань, пов’язаних з різними областями, такими як фінанси, маркетинг, економіка та ін.

У статті ми представили основні поняття та методи вирішення задач з теорії ймовірності, а також проілюстрували це прикладами. Ми розглянули різні методи вирішення завдань, такі як класичний, геометричний, статистичний та аналітичний. Крім того, ми надали кілька прикладів складних завдань та розглянули їхнє рішення з використанням різних методів.

Якщо вам потрібна допомога з вирішенням задач з теорії ймовірності, звертайтесь до нас за допомогою до нашої компанії. Наші фахівці мають великий досвід у вирішенні завдань різної складності та готові допомогти вам у будь-який час. Дякуємо вам за увагу до нашої статті та сподіваємося, що вона буде корисною для вас.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (1 голосів)
Оцініть запис