Як скласти план курсової роботи: методика та приклади

план курсової роботи

Курсова робота – це важливий етап у процесі студента. Вона дозволяє студенту проявити свої знання, вміння та навички, отримані за час навчання. Крім того, курсова робота може бути частиною кваліфікаційної роботи або основою для подальших наукових досліджень.

Курсова робота передбачає самостійне вивчення теми, проведення дослідження, аналіз отриманих даних та написання звіту. У процесі написання курсової роботи студент не лише заглиблюється у свою спеціальність, а й розвиває свої навички та вміння у науковій роботі.

Мета цієї статті – допомогти студентам українських ВНЗ скласти план курсової роботи, використовуючи методику, яка дозволяє робити це ефективно та успішно. У статті також наведено приклад плану курсової та корисні поради щодо написання, які допоможуть отримати високу оцінку за свою роботу.

Основні вимоги до складання плану курсової роботи

Перед початком складання плану курсової роботи необхідно ознайомитися з вимогами до форматування та структури. Зазвичай для написання роботи використовується шрифт Times New Roman розміром 14, міжрядковий інтервал 1,5 та поля 2,5 см з кожної сторони. Також слід переконатися, що текст вирівняний по ширині.

Обов’язкові розділи та підрозділи. Кожна курсова робота повинна містити обов’язкові розділи та підрозділи. Деякі з них можуть називатися по-різному залежно від теми та напряму роботи, але загальні елементи мають бути присутніми у кожній роботі.

Зазвичай курсова робота складається з наступних розділів:

 • Вступ
 • Теоретична частина
 • Методика дослідження (якщо робота містить дослідження)
 • Практична частина (якщо робота містить практичні дослідження чи експерименти)
 • Аналіз отриманих результатів
 • Висновок
 • Список використаних джерел

Методика складання плану курсової роботи

 • Вибір теми. Першим кроком у складанні плану курсової є вибір теми. Тема має бути актуальною, цікавою та мати достатню кількість інформації для проведення дослідження. При виборі теми необхідно враховувати свій рівень знань та умінь у цій галузі, а також можливості отримання необхідних даних.
 • Формулювання цілей та завдань. Після вибору теми необхідно сформулювати цілі та завдання курсової роботи. Мета роботи повинна відображати те, що ви хочете довести чи дослідити у своїй роботі. Завдання повинні визначати кроки, які потрібно виконати, щоб досягти мети.
 • Вивчення наукової літератури та джерел. Для успішного виконання курсової роботи необхідно провести обширний аналіз наукової літератури та інших джерел за темою дослідження. Це дозволить отримати необхідну інформацію та краще розуміти тему роботи. Важливо не забувати, що використання достовірних і перевірених джерел є головним критерієм для оцінки курсової роботи.
 • Визначення дослідницької бази. Після вивчення наукової літератури та джерел необхідно визначити дослідницьку базу, тобто методи та інструменти, які будуть використовуватись для збирання та аналізу даних. Залежно від теми це можуть бути інтерв’ю, опитування, експерименти, аналіз статистичних даних та інші методи дослідження.
 • Розробка структури роботи та розподіл матеріалу. Після визначення цілей, завдань, дослідницької бази та вивчення літератури необхідно розробити структуру роботи та розподілити матеріал за розділами та підрозділами. При цьому важливо пам’ятати про те, що структура роботи повинна відповідати її меті та завданням, а також передбачуваному обсягу. Рекомендується при складанні структури роботи враховувати вимоги викладача та конкретні особливості теми.

Приклади планів курсових робіт

Приклад плану курсової роботи з менеджменту, тема: “Управління ризиками у проектах”

 ПЛАН

 

ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОЕКТАХ

1.1 Поняття управління ризиками

1.2 Класифікація ризиків у проектах

1.3 Методи аналізу та оцінки ризиків у проектах

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Дослідження методів управління ризиками в одній відомій компанії

2.2 Аналіз даних, отриманих у результаті дослідження

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОЕКТАХ

3.1 Розробка рекомендацій щодо оптимізації управління ризиками у компанії

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

план курсової роботи 1

 Приклад плану курсової роботи з маркетингу, тема: “Аналіз ринку та розробка маркетингової стратегії для компанії”

ПЛАН

 

ВСТУП

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА АНАЛІЗУ РИНКУ І РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

1.1 Поняття маркетингу

1.2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища компанії

1.3 Розробка маркетингової стратегії

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Дослідження ринку та конкурентів

2.2 Аналіз даних, отриманих у результаті дослідження

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ КОМПАНІЇ

3..1 Розробка маркетингової стратегії для компанії на основі аналізу ринку та конкурентів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

план курсової роботи 2

Приклад плану курсової роботи з педагогіки, тема: Розвиток критичного мислення у студентів в університеті

ПЛАН

 

ВСТУП

Розділ 1. Теоретична основа критичного мислення

1.1 Поняття критичного мислення

1.2 Розвиток критичного мислення у студентів

1.3 Особливості та методи розвитку критичного мислення

Глава 2. Практична частина

2.1 Дослідження рівня розвитку критичного мислення у студентів

2.2 Аналіз даних, отриманих у результаті дослідження

Розділ 3. Рекомендації щодо розвитку критичного мислення у студентів

3.1 Розробка рекомендацій щодо розвитку критичного мислення у студентів в університеті

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

план курсової роботи 3

Приклад плану курсової роботи з психології, тема: “Вплив соціальних мереж на психічне здоров’я молоді”

ПЛАН

 

ВСТУП

Глава 1. Теоретична основа впливу соціальних мереж на психічне здоров’я молоді

1.1 Поняття соціальних мереж та їх вплив на молодь

1.2 Ризик розвитку психічних розладів у молоді, яка використовує соціальні мережі

Глава 2. Практична частина

2.1 Дослідження впливу соціальних мереж на психічне здоров’я молоді

2.2 Аналіз даних, отриманих у результаті дослідження

Глава 3. Рекомендації щодо покращення психічного здоров’я молоді, яка використовує соціальні мережі

3.1 Розробка рекомендацій щодо покращення психічного здоров’я молоді, яка використовує соціальні мережі

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

план курсової роботи 4

 Ключові поради для складання ефективного плану курсової роботи

Складання гарного плану курсової роботи може здатися складним завданням, але з деякими ключовими порадами та врахуванням часових рамок це можна зробити більш ефективно.

Нижче наведено кілька порад, які можуть допомогти вам скласти ефективний план курсової роботи:

 • Визначте тему та мету роботи. Перш ніж розпочати складати план, визначте тему роботи та її мету. Це допоможе вам зрозуміти, які дослідження та матеріали необхідно зібрати, щоб досягти поставленої мети.
 • Розділіть роботу на етапи. Розділіть свою роботу на етапи та визначте, скільки часу ви витратите на кожен із них. Розбиття роботи на дрібніші етапи допоможе вам краще керувати своїм часом та ефективніше розподілити зусилля.
 • Визначте методи дослідження. Визначте методи дослідження, які ви використовуватимете для збирання даних та аналізу інформації. Це може бути інтерв’ю, опитування, аналіз літератури тощо.
 • Зверніть увагу зворотного зв’язку від наукового керівника. Регулярно спілкуйтеся з науковим керівником та отримуйте зворотний зв’язок по ходу роботи. Це допоможе вам вчасно внести коригування та не допустити помилок.
 • Враховуйте часові рамки. Складаючи план роботи, враховуйте часові рамки та не забувайте про дедлайни. Розподіліть свій час таким чином, щоб встигнути виконати всі етапи роботи вчасно.
 • Будьте готові до змін. Не забувайте, що план роботи може змінюватися під час дослідження. Будьте готові внести зміни до свого плану, якщо це необхідно.

Дотримуючись цих порад, ви зможете скласти ефективний план курсової роботи та успішно виконати її у задані терміни.

Висновок

Правильне складання плану курсової є критично важливим для успішного виконання роботи та досягнення її цілей. Він допомагає організувати та структурувати дослідження, визначити етапи роботи, врахувати тимчасові рамки та уникнути проблем з керуванням часом. Тому студенти мають приділити належну увагу цьому етапу роботи.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

Оцініть запис