Курсова робота: як написати введення

Курсова робота зазвичай займає за обсягом близько 35-40 сторінок, з яких дві-три припадають на введення. Введення в роботі розташовується відразу після титульного аркуша та змісту з переліком глав і зазначенням сторінок, звідки вони починаються.

Введення це не тільки початок в роботі, але і перший етап її виконання. Саме з введення студент починає писати текст дослідження. Також це перше, що уважно читає науковий керівник, оцінюючи зданий проект.

як написати введення

Що слід написати у вступі

 

Спочатку студентом вибирається тема дослідження. Після цього слід переглянути матеріал по ній. Це можуть бути наукові статті, монографії, дисертації, підручники. Це допоможе не тільки скласти план, а й ознайомитися з тим, як формулюють введення науковці – професіонали в цій справі. Не соромтеся запозичувати ідеї, проблематику, професійні терміни, новий погляд на досліджуване явище у вчених. На підставі специфіки теми курсової роботи формується план. І тільки після цього можна починати писати введення до курсової роботи з програмування.

Отже, вами розпочато курсова робота, як писати введення неясно і скласти титульний лист в курсовій. Розберемо цей момент по етапах.

Актуальність і оформлення курсової. Введення в обов’язковому порядку містить в самому початку опис актуальності обраної студентом теми. Радимо написати, чому важливо вирішення проблеми, яку ви вирішили дослідити. Опишіть коротко поточний стан справ, позначте проблематику, радимо також вказати основних вчених, які проводили дослідження в даній сфері.

Мета. Після формулювання актуальності потрібно позначити мета, наприклад, узагальнення теоретичних і практичних аспектів побудови системи мотивації персоналу. Якщо курсова робота виконується на базі підприємства, то можете вказати це в описі мети – обґрунтування теоретичних основ обслуговування корпоративних клієнтів і на базі отриманих результатів визначити напрямки його поліпшення на підприємстві туристичної галузі ТОВ «Пегас».

Завдання. Курсова робота складається з пунктів. Якщо план вже ретельно продуманий і схвалений, то написати завдання нескладно. Кожне завдання це один пункт в роботі. Використовуйте слова «вивчити», «проаналізувати», «обґрунтувати» і подібні для формулювання завдань, спираючись при цьому на назву пунктів.

Об’єкт і предмет. Це область, яку планується вивчити, то є щось досить велике. У свою чергу предмет це більш вузьке поняття у вигляді певної частини досліджуваної області. Приклад: об’єкт – маркетингова стратегія. Предмет – побудова і управління маркетинговою стратегією на підприємстві.

Методи дослідження. Курсова робота виконується за допомогою набору певних методів наукового дослідження. Згадуйте тільки ті з них, які ви реально використовували і розумієте їх суть.

Інформаційна база. Тут слід написати, які матеріали були використані при написанні. Це можуть бути підручники, посібники, звіти, наукова періодика, монографії та дисертації, дані офіційної статистики і закони. Введення може містити перелік авторів, чиї роботи допомогли вам написати курсову.

Наукова і практична значимість. Курсова робота з певної теми завжди має якусь значимість. Цю роботу можна використовувати як базу для подальших досліджень, наприклад, диплома. Або ж застосувати розроблені студентом рекомендації для підприємства на практиці.

Структура. Курсова робота складається з певної кількості розділів, містить певну кількість малюнків, таблиць, джерел. Порахуйте їх по закінченню робіт, щоб написати ці дані.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (202 голосів)
Оцініть запис