12 етапів написання та захисту курсової

написання курсової

Основні етапи написання і захисту курсової роботи

1 етап. Виберете або дізнайтесь тему своєї курсової роботи, підберіть і проаналізуйте літературу з даної теми.

2 етап. На підставі відібраної інформації складіть зміст своєї курсової. Зазвичай курсова складається з 2-3 розділів по 2-3 пункти в рамках кожного розділу. Так як стандартний розмір курсової 25-35 сторінок, то повністю розкрити тему не можливо, лише найважливіші аспекти досліджуваного предмета або явища. Пам’ятайте про це, складаючи план. Він повинен бути складений так, щоб вам було що написати по кожному пункту. Після чого треба узгодити план курсової з науковим керівником і, при необхідності, змінити його відповідно до побажань викладача.

3 етап. Сформулювати і написати введення до курсової, де вказується актуальність, мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження. Іноді додаються інформаційна база та методологія дослідження, критичний аналіз джерел, наукова і практична значущість курсової.

4 етап. Написання теоретичної частини курсової. В кінці кожного розділу сформулюйте у вигляді пари пропозицій висновки, в кінці глави напишіть підсумкові висновки до розділу. Не забувайте перевіряти кожен розділ і роботу цілком на рівень плагіату.

5 етап. Написання практичної частини, яка містить аналіз досліджуваного предмета, опис виявлених проблем. В кінці пунктів і глави так само сформулюйте висновки.

6 етап. Написання рекомендацій щодо поліпшення стану досліджуваного предмета або явища, підвищення ефективності його функціонування і т.д. Тут доцільним є вивчення світового досвіду вирішення аналогічних проблем. Додайте висновки по розділах і главі.

7 етап. Написання висновків по курсовій. При написанні спирайтеся на вже сформульовані раніше висновки по главах і розділах роботи.

8 етап. Складання використаних джерел. Джерела можуть розташовуватися як в алфавітному порядку, за так і по мірі появи в тексті. У тексті роботи необхідно робити зноски на використані джерела

9 етап. Додавання додатків, якщо такі є.

10 етап. Оформлення курсової роботи згідно з вимогами, перевірка на відповідність необхідному рівню плагіату.

11 етап. Остаточна перевірка курсової і демонстрація готової роботи науковому керівнику.

12 етап. Підготовка до захисту курсової. Написання мови для захисту, де містяться основні аспекти дослідження. При необхідності створення презентації.

Наша компанія професійно допомагає студентам у виконанні курсових робіт. Ви завжди можете замовити курсову роботу у нас

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (244 голосів)
Оцініть запис