складання плану диплому

Поради щодо написання плану до дипломної роботи

Складання плану дипломної роботи заняття досить відповідальне, адже план, по суті, відображає структуру дипломної роботи. Зазвичай дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, рідше чотирьох, висновків, списку використаної літератури та додатків, якщо вони є. План дозволяє з одного погляду оцінити приблизний зміст дипломної роботи, його відповідність темі, меті написання і поставленим завданням. Розглянемо як написати […]

вступ до диплому

Пишемо вступ до дипломної роботи

Одне із завдань, яке поставлено перед студентом, це зрозуміти як писати вступ до дипломної роботи. У вступі вказується актуальність роботи, мета, предмет, об’єкт, методи дослідження та інші необхідні дані. По суті, вступ дипломної роботи містить всю необхідну інформацію про роботу в самій короткій формі, яка дозволяє судити про зміст цієї роботи, її структуру та способи […]