Пишемо вступ до дипломної роботи

вступ до дипломної роботи

Одне із завдань, яке поставлено перед студентом, це зрозуміти як писати вступ до дипломної роботи. У вступі вказується актуальність роботи, мета, предмет, об’єкт, методи дослідження та інші необхідні дані. По суті, вступ дипломної роботи містить всю необхідну інформацію про роботу в самій короткій формі, яка дозволяє судити про зміст цієї роботи, її структуру та способи аналізу. У ньому показується і необхідність проведення аналізу за обраною темою, і демонструються позитивні аспекти від практичного впровадження отриманих в ході цього аналізу результатів.

Слід зазначити, що структура вступу дипломної роботи наводиться у вимогах до написання робіт, в методичних рекомендаціях, з якими варто ознайомитися з причини того, що вони можуть бути різними для різних ВНЗ.

З’ясуємо, що слід написати у вступі дипломної роботи.

Вступ в дипломі слід почати з викладу актуальності роботи, розмір цього викладу не повинен перевищувати половину сторінки, а актуальність слід сформулювати окремим реченням в кінці абзацу.

Мета дипломної роботи відображає сам сенс її написання, вона представлена одним реченням і повинна відповідати темі роботи.

Виходячи з мети формулюються завдання роботи, для зручності їх кількість і назву можна співвіднести зі структурою плану диплома і назвами розділів і пунктів. Тоді одна задача відповідає одному пункту дипломної роботи.

Об’єкт і предмет вказують на те, що аналізується в роботі і сфера, де функціонує даний об’єкт. Предмет є більш вузьким трактуванням того, що вивчається, і випливає з об’єкта.

Методологічною базою дослідження виступають ті прийоми і методи, які реально були використані в ході аналізу, це можуть бути методи аналізу і синтезу, теоретичного узагальнення, коефіцієнтного аналізу та інші.

Інформаційною базою слід вважати закони, підручники, наукові статті, статистичні дані, які використовувалися, щоб зібрати матеріал для аналізу. Тут можна вказати причину довіри до цих джерел, провести короткий критичний аналіз літератури, вказати найбільш видатних учених, які вивчали проблематику, і праці яких були використані.

Опис практичної цінності дипломної роботи полягає в з’ясуванні того яким же чином можна застосувати результати дослідження на підприємстві, що аналізується, організації, які позитивні зміни вони спричинять в економіці країни. Тобто тут оцінюється доцільність і корисність проектів і рекомендацій, які були розроблені в третьому розділі дипломної роботи. Так само проведені теоретичні дослідження можуть слугувати базою для подальших глибших досліджень. Практична цінність роботи повинна відповідати меті її написання, якщо мета полягала в розробці заходів щодо підвищення ефективності будь-якого аспекту в діяльності підприємства, то вони можуть бути реально застосовні на ньому, а можливо і на інших підприємствах в цій сфері, і нести в собі позитивний ефект від впровадження.

В кінці може бути розглянута структура дипломної роботи, вказано кількість розділів. Іноді доцільно написати що саме аналізувалося в рамках кожного розділу.

Розмір введення дипломної роботи невеликий, воно може займати від двох до п’яти сторінок. Оформляється таким же способом як і весь інший текст дипломної роботи, до нього застосовуються ті ж вимоги державних стандартів і методичних рекомендацій.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (233 голосів)
Оцініть запис