Поради щодо написання плану до дипломної роботи

написання плану до дипломної роботи

Складання плану дипломної роботи заняття досить відповідальне, адже план, по суті, відображає структуру дипломної роботи. Зазвичай дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, рідше чотирьох, висновків, списку використаної літератури та додатків, якщо вони є. План дозволяє з одного погляду оцінити приблизний зміст дипломної роботи, його відповідність темі, меті написання і поставленим завданням.

Розглянемо як написати типовий план дипломної роботи.

Першим пунктом плану є вступ. Сам вступ займає від двох до чотирьох сторінок.

Далі в плані слід назва розділів і пунктів у рамках кожного розділу.

Перший розділ

Перший розділ плану дипломної роботи традиційно є теоретичним, в ньому викладається інформація по досліджуваному об’єкту або явищу. Тому назвати цей розділ можна як «Теоретичні аспекти …» або «Теоретико-методологічні основи …» і т.д. У першому пункті викладаються базові поняття про досліджуване явище, тому назвати його можна як «Поняття і сутність …». У цьому пункті наводяться визначення базових понять, опис явища, аналізуються його особливості. Так само можуть бути розглянуті цілі, завдання, функції та принципи об’єкта. Однак це може бути винесено і в другій пункт першого розділу, тоді він буде носити відповідні назви. Так само у другому пункті може бути розглянуті види об’єкту, в такому випадку його слід назвати «Види …» або «Класифікація …». Третім, і найчастіше останнім пунктом, виступає аналіз методології дослідження, рідше – нормативної бази, в такому випадку пункт може носити назву «Нормативно-правове регулювання …».

Другий розділ

У другому розділі плану диплома проводиться аналіз на прикладі конкретного підприємства або організації, іноді на прикладі тієї чи іншої країни, наприклад «Аналіз системи оподаткування в Росії». Сутність аналізу і відбивається в назві розділу, яке повинно містити крім цього ще й назву підприємства або країни. У разі аналізу на прикладі підприємства в першому пункті другого розділу проводиться короткий аналіз основних аспектів його діяльності, а сам пункт буде носити назву «Характеристика діяльності підприємства ….» Або «Організаційна характеристика підприємства», «Загальна характеристика підприємства …». Наступними пунктами йде аналіз фінансових результатів підприємства при необхідності («Аналіз фінансового стану підприємства…») і власне той аналіз, який і необхідний для виконання даної роботи.

У тому випадку якщо аналіз проводиться на базі тієї чи іншої країни, то першим пунктом слід зробити аналіз нормативно-правового регулювання. У другому пункті описується ситуація, яка склалася на даний момент в цій сфері ( «Аналіз стану …»). У третьому пункті на підставі статистичного матеріалу проводиться власне аналіз досліджуваного об’єкта, тому він буде носити назву «Аналіз …».

Третій розділ

Третій розділ дипломної роботи носить рекомендаційний характер, тому його називають найчастіше таким чином: «Шляхи підвищення ефективності …», «Заходи щодо …», «Рекомендації по …». В рамках цього розділу в першому пункті аналізуються виявлені проблеми ( «Проблеми організації …», «Недоліки існуючої системи …»), а далі в наступних двох пунктах викладаються проекти по оптимізації і наводиться аналіз їх ефективності. Іноді вивчається світовий досвід щодо розв’язання виявлених проблем та поліпшення роботи об’єкта ( «Світовий досвід реформування \ удосконалення \ підвищення ефективності …»).

План дипломної роботи закінчується пунктами «Висновки», «Список використаної літератури».

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (233 голосів)
Оцініть запис