Гіпотеза роботи у дипломі

Гіпотеза – це припущення автором, яке може бути підтверджено або спростовано із застосуванням наукових методів. Це щось ймовірне, що має під збій наукову основу і покликане пояснити процеси, що відбуваються, і тенденції їх розвитку.

Описують авторські ідеї у вступній частині диплома. Як правило, це одна або кілька речень, де автор лаконічно описує результати, які планує отримати наприкінці. Відповідно зазначення факту підтвердження чи спростування міститься у висновках.

гіпотеза в дипломі

Довести гіпотезу можна кількома способами:

  1. Логічні умовиводи. На основі відомої інформації, автор крок за кроком доводить власну точку зору. Ним можуть бути використані вже зібрані статистичні дані, звіти проведених досліджень, думки вчених, визнаних у цій сфері незаперечними авторитетами.
  2. Власне дослідження. Студент може не користуватися чужими науковими працями, якщо вважає їх сумнівними, а виконати роботу самостійно. Також цей метод застосовується у випадках, коли вивчається питання, ніким раніше не переглянутий, а учень виступає у ролі першопрохідника. Для підтвердження гіпотези доведеться працювати з архівами, організовувати та проводити експерименти, збирати статистику, проводити опитування чи анкетування. Аналіз робиться із застосуванням вже розроблених методик (соціологічних, психологічних, оцінки груп фінансових та економічних показників) або на басі унікальних авторських розробок.

Неможливість знайти докази – теж результат, який прописується у висновках диплома. Це означає, що спочатку студент помилявся і дивився на процес неправильно, а в процесі вивчення особливостей скоригував погляди. Уміння визнавати власні помилки – важлива якість вченого.

Висуваємо припущення роботи у дипломі

Якщо диплом пишеться на добре вивчену раніше тему, висувати припущення досить просто. Учень вже має пояснення, чому процеси протікають і розвиваються певним чином і що слід очікувати у майбутньому від певних дій.

Загалом робота розбивається на кілька етапів:

  • Виявляється факти, що не вкладаються у відомі теорії та наукові погляди.
  • Формулює авторську думку. Щоб правильно скласти формулювання, рекомендується орієнтуватися на дисертації та наукові публікації. У статтях не завжди присутній даний структурний елемент вступної частини, зате в дисертації автор неодмінно вкаже початкові судження.
  • Проводиться всебічне вивчення із застосуванням науково обґрунтованої методології та аналізуються зібрані дані.
  • Проводиться порівняння отриманих висновків з описаними у вступі передумовами, оцінюється ступінь його суперечливості науковим теоріям. Робиться заява про підтвердження суджень та важливості цього для наукової спільноти.
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (3 голосів)
Оцініть запис