Як написати курсову з психології

Курсова робота з дисципліни «Психологія» займає від 25 до 45 сторінок. Хоч би яка була тема, структура проекту завжди однакова: титульний аркуш, сторінка зі змістом, вступ, основна частина, висновок, список використаних джерел.

Курсова робота – з чого складається і як написати самостійно

Курсова робота з психології

Грунтуючись на цій структурі, дамо рекомендації по написанню курсової роботи з психології

 • Титульний аркуш. Тут необхідно вказати інформацію про ВНЗ, кафедрі, спеціальності та теми, написав курсову роботу студента і перевіряють викладачі, рік і місце виконання. При оформленні титульного аркуша потрібно пам’ятати, що номер сторінки на ньому не проставляється.
 • Зміст. Тут вказується перелік основних структурних елементів, глав, параграфів, які містить курсова робота, із зазначенням сторінок їх початку. З цього моменту курсова робота з предмету «Психологія» нумерується, номер проставляється зазвичай у правому верхньому кутку або внизу по центру.
 • Введення займає 2-3 сторінки. Тут потрібно обгрунтувати актуальність, вказати, мета роботи, основні завдання, поставлені гіпотези, предмет, об’єкт і методи дослідження, наукову практичну цінність. Написати самостійно введення допоможе ознайомлення з дисертаціями та науковими статтями. Звідки можна запозичити приклад обґрунтування актуальності аналогічної теми і визначення мети курсової
 • Актуальність має показати наскільки важлива ваша дослідження, які проблеми сучасності воно повинно допомогти вирішити. Для кращого визначення його важливості рекомендуємо перерахувати основних вчених, які працювали в тому ж напрямку з зазначенням аспектів, які вони досліджували. А в кінці напишіть, які моменти залишилися не вивченими, і що саме на це спрямована ваша курсова робота.
 • Мета вказує, навіщо взагалі ви проводите це дослідження, наприклад, для узагальнення та систематизації теоретичних аспектів, пошуку шляхів вирішення певної проблеми або виявлення зв’язку між двома факторами.
 • Кількість завдань визначається кількістю параграфів, які ви плануєте написати. Для формулювання перефразуйте назви параграфів з використанням слів «вивчено», «досліджено», «розглянуто».
 • Основна гіпотеза – це припущення, яке ви висуваєте і хочете підтвердити або ж спростувати.
 • Вкажіть предмет і об’єкт дослідження. Об’єкт це та сфера, яку ви плануєте вивчати. Предмет це завжди більш вузьке конкретне поняття, ніж об’єкт. Можна сказати, що це якась ніша, конкретизація об’єкта.
 • Після цього потрібно написати самостійно методи дослідження. Пам’ятайте, що вказувати слід тільки ті методи, які ви реально використовували в роботі і суть яких добре розумієте.
 • Наукова цінність курсових робіт це можливість використовувати їх в як основу для подальших досліджень. Практична значимість передбачає можливість застосування отриманих результатів в реальному житті.
 • Основна частина. Що написати самостійно основну частину, проводиться теоретичний огляд літератури за обраною проблематикою і виконати аналіз. Для написання основної частини необхідно виконання двох або трьох глав. Вивчайте всі теоретичні аспекти по обраному питання, вказуйте методи збору та аналізу інформації, які будуть використовуватися далі. Саме дослідження з дисципліни «Психологія» найчастіше має форму експерименту, що встановлює причинно-наслідкові зв’язки між окремими факторами. Остання глава складається з трактування отриманих результатів, розробки рекомендацій при необхідності.
 • Методичні рекомендації, які видаються студенту, зазвичай містить докладну інструкцію, як написати курсову з психології по главам самостійно.
 • Підсумкові висновки. Тут потрібно показати всі сторони виконаної роботи. Обсяг їх не більше 2 сторінок. Радимо акцентувати основну увагу на підбито підсумки по чолі з аналізом і рекомендаціями.
 • Список використаної літератури. Список будується по порядку появи джерел в тексті або ж за алфавітом. В останньому випадку спочатку вказується нормативно-правові акти, роботи вчених за прізвищами їхніх авторів, а в кінці дається перелік Інтернет-ресурсів. Зв’язок із джерел оформляється за допомогою посилань або виносок. Щоб написати посилання потрібно використовувати квадратні дужки, де вказується порядковий номер першоджерела і сторінка, звідки була взята інформація. Посилання оформляється за допомогою відповідного пункту меню текстового редактора, а внизу вказується короткі дані про джерело.
  Курсова робота за напрямом «Психологія» часто містить додатки, які допомагають краще зрозуміти її суть, наприклад, бланки складених самостійно опитувальників, шкали оцінювання. Сюди також виносяться громіздкі таблиці, схеми або графіки, а також корисні, але другорядні дані   

 Порада студенту    

Курсова робота зазвичай займає за обсягом близько 35-40 сторінок, з яких дві-три припадають на введення. Введення в курсовій роботі розташовується відразу після титульного листа та змісту з переліком глав і зазначенням сторінок, на яких вони починаються. Введення це не тільки початок роботи, але й перший етап її виконання.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (265 голосів)
Оцініть запис