Як оформити курсову роботу з програмування

курсова робота з програмування

Оформлення курсової з програмування не викличе утруднень тільки у тих, хто раніше вже писав великі студентські проекти. Такий студент вже знає правила свого навчального закладу, стандарти, описані в Гості, вміє швидко і правильно відредагувати готовий текст. Все всіх інших оформити проект з дисципліни «Програмування» буде не просто, адже на допомогу дається лише методичні рекомендації, написані сухим, канцелярською мовою. У даній статті ми зрозуміло опишемо, як оформити курсову роботу з програмування, щоб її прийняв до захисту навіть найвимогливіший викладач.

Що таке курсова робота «Програмування» і правила її оформлення?

Курсова робота по предмету «Програмування» містить вступ, основну частину, висновок і список використаних студентом джерел. При необхідності вона доповнюється додатками, що допомагають зрозуміти краще суть проведеного дослідження. Якщо вам вже знайомі базові правила, оформлення курсової роботи з програмування піде швидше.

  • Для написання тексту використовується шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. Інтервал повинен бути полуторним. Назви основних структурних елементів, наприклад, слово «Введення», виділяється прописом і жирним шрифтом. Пишуться вони з вирівнюванням по центру сторінки. Назви пунктів при необхідності пишуть жирним шрифтом без використання великих літер. Абзацний відступ завжди стандартний.
  •  Курсова робота по предмету «Програмування» завжди має свій зміст, де перераховуються назви розділів, пунктів з обов’язковим зазначенням сторінок, на яких вони починаються.
  • Правила оформлення свідчать, що таблиці і малюнки нумеруються в межах розділу, в якому вони наведені. Зазвичай курсова робота з дисципліни «Програмування» містить безліч схем і малюнків, включаючи скріншоти, ілюстрації функціонування написаних програм. Вони оформляються таким чином: пишеться слово «Рис.», Ставиться номер порядковий розділу, потім через точку пишеться номер малюнка в цьому розділі, а далі через дефіс вказуємо назву нашої ілюстрації. Наприклад: Рис. 3.6 – Калькулятор систем обчислення (тобто шостий рисунок з третього розділу студентського проекту). Таблиці оформляються аналогічним чином. Можна також дати такі поради: оформлення схем, таблиць повинно бути єдиного стилю, шрифт не слід робити менше дванадцятого або ж занадто великим.
  • Для всіх наведених даних, цитат потрібно вказувати першоджерело. Без цього курсова робота з предмету «Програмування» буде вважатися плагіатом. Для цього використовуються посилання або підрядкові виноски. Посилання цю вказівку в квадратних дужках порядкового номера джерела в списку літератури та номера сторінки, звідки взята інформація. Виноска виконується за допомогою відповідної функції текстового редактора і являє собою не тільки вказівку сторінки з цитатою, але і короткий опис джерела внизу листа. Правила оформлення допускають використання обох видів подачі цитат.
  •  Коли написаний курсач по програмуванню, оформити залишається лише список літератури. Правила оформлення цієї частини завжди особливо детально пописати в методичних рекомендаціях. Тому зупинимо увагу на такому аспекті, як порядок подачі авторів і книг. Він буває алфавітним (спочатку пишуться роботи всіх вітчизняних вчених в алфавітному порядку їх прізвищ, потім іноземних, далі ресурси Інтернету) і в міру появи в тексті. В останні роки все частіше правила оформлення вимагають використання саме алфавітного порядку.
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (213 голосів)
Оцініть запис