Як оформляти контрольні роботи заочникам

Контрольна робота має безліч різновиди. Вона буває схожа на реферат, есе, презентацію, розрахункове завдання і т.д. Тип і структура залежить виключно від фантазії викладача! Однак існує деякі загальні правила як заочника самостійно організувати написання і виконати оформлення.

Цікава інформація!

Шпаргалками користується, за статистикою, 99% всіх студентів. Головне завдання – зробити шпаргалку правильно і зуміти нею скористатися. Є кілька правил, як зробити шпаргалку правильно

 • Орієнтуйтеся на вимоги викладача. Якщо він видав до контрольної роботи методичні рекомендації, дотримуйтеся їх неухильно. Там може бути прописана структура (звідси виходить необхідність написати введення або розділити текст на потрібну кількість глав) або приводитися перелік формул, які треба використовувати при розрахунках, шаблони таблиць, є обов’язковими для заповнення. Заочникам писати контрольну роботу складніше, ніж студентам денного відділення. У них немає такої кількості семінарських занять, важче потрапити на консультацію. Тому методичні рекомендації найчастіше це єдині вимоги, висловлені викладачем.
 • Контрольна робота оформляється точно так же, як і інші студентські проекти. Щоб самостійно розібратися, як оформляти контрольні роботи заочникам, слід орієнтуватися на ГОСТ. Прикладом цілком можуть виступати роботи інших студентів, де оформлення було раніше перевірено викладачем, який видав завдання для заочників.
  Зміст повинен повністю розкривати задану тему. Якщо справа стосується розрахунків, то виконайте їх до кінця, якщо бажаєте отримати відмінну оцінку. Запозичуючи інформацію з Інтернету, будьте обережні. Немає ніяких гарантій, що знайдене рішення вірне, якщо, звичайно, воно не було виявлено в підручнику або науковому посібнику.

Як заочника самостійно виконати оформлення контрольних робіт

оформлення контрольних робіт

  1. Контрольна робота починається з титульного аркуша, де зазначається інформація про ВНЗ, кафедрі, дисципліни, самому студенті і викладача, перевіряється її. Щоб оформити титульний лист без зайвих питань, досить взяти шаблон з методичних рекомендацій до курсової йди диплому, замінити тип завдання на «контрольна робота», вписати свої дані та інформацію про викладача, потрібну дисципліну і кафедру.
  2. Сторінки в обов’язковому порядку нумеруються, так вони не переплутаються, коли контрольна робота буде перевірятися. Сторінку позначте справа в верхньому або нижньому кутку.
  3. Щоб оформити заочника самостійно текст, використовується шрифт Time New Roman чотирнадцятого розміру і полуторного інтервалу. Для тексту в таблицях заочника потрібно застосовувати 12 кегель і одиночний інтервал.
 1. Контрольна робота може мати один блок або кілька. Можете оформити початок кожного питання як новий параграф, відокремити теоретичну частину від розрахунків. Для цього по центру жирним шрифтом пишеться назва параграфа, а далі після відступу слід текст відповіді.
  Іноді для повного розкриття питання студент змушений вставляти малюнки, робити схеми або таблиці. Вони нумеруються в межах розділу, сам номер складається з двох цифр, де перша це порядковий номер глави, а друга – ілюстративного матеріалу в рамках цієї глави. Аналогічним чином нумеруються і формули.
 2. Щоб виконати оформлення таблиці самостійно, вкажіть її номер, вирівнявши його по правому краю. Нижче по центру слід назва – точне формулювання із зазначенням, наприклад, одиниць вимірювання або років ( «Динаміка зовнішнього боргу Німеччини, млн. Євро»).
  Оформлення малюнків самостійно виконується наступним чином: пишеться скорочення «Рис.», Вказується його порядковий номер, а далі через дефіс точну назву.
  Якщо курсова робота містить формули, що необхідні заочнику для виконання розрахунків, то вони подаються таким чином: пишеться формула за допомогою меню «Вставка» – «Формули», після чого вказується її порядковий номер. Нижче слід розписати, що позначає кожен символ в ній.
 3. Щоб написати контрольну роботу, заочником аналізується часом велика кількість першоджерел. Їх слід перерахувати в списку літератури в алфавітному порядку або в міру появи в тексті. Оформлення цитат самостійно передбачає використання посилань або виносок. Вони застосовуються в разі використання прямих або непрямих цитат, статистичних даних, витягів із законів або чужих досліджень.
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (215 голосів)
Оцініть запис