Як скласти план до курсової роботи

план курсової

Вибравши тему курсової, насамперед студент повинен намітити для себе на які ж питання він має відповісти в ході її написання, щоб в повній мірі розкрити тему. У цьому йому допоможе розробка плану написання курсової роботи. Незалежно від того з якого предмету ця робота, по економіці, менеджменту, маркетингу або праву, принципи його складання титульного листа однакові для всіх випадків.

Отже, розберемося як же скласти план курсової роботи. Якщо в вас виникнуть труднощі ви завжди можете недорого замовити курсову в нашій компанії.

Формулюємо цілі курсової роботи

Для початку слід сформулювати саму мету, щоб визначити які завдання треба виконати. Саме вони і ляжуть в основу плану. Так само уважно вивчається методичні рекомендації. Приклад плану курсової роботи в додатку до методичних рекомендацій значно спрощує для студента завдання, тоді пункти формулюються виходячи з прикладу і теми, обраної студентом. Також в методичних рекомендаціях завжди вказується структура, яка і визначає кількість розділів і пунктів курсової, а так само бажана кількість глав і кількість пунктів і підпунктів в них. Іноді вимоги бувають жорсткими, наприклад, тільки два розділи або тільки 3 пункти в рамках кожного розділу. Тому перед складанням плану рекомендується ретельно вивчити всі вимоги і врахувати побажання керівника.

Переходимо до складання плану курсової

Перший розділ курсової зазвичай є теоретичним. Його назва може вказувати на предмет вивчення, наприклад, «Амортизаційний фонд і ефективність використання основних засобів», або ж додавати до цього й якусь характеристику наведеного в розділі матеріалу, наприклад, «Теоретичні основи планування та цільового програмування» або «Теоретичні аспекти функціонування фондового ринку ». Таким чином, підкреслюється, що в першому розділі проведено аналіз теоретичного матеріалу. У перших пунктах аналізується сутність і поняття явища (наприклад, «Поняття і сутність фондового ринку»), функції, принципи явища (наприклад, «Принципи стратегічного планування»). Останній підпункт може містити методологію аналізу, який буде проведено в другому розділі (наприклад, «Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства») або законодавчої бази, що регулює сферу діяльності об’єкта (наприклад, «Нормативно-правове регулювання діяльності кредитних організацій»).

У другому розділі план курсової роботи містить пункти, що описують проведений аналіз. Це може бути загальна характеристика підприємства, аналіз показників його фінансового стану і господарської діяльності та власне пункт аналізу, який і відповідає на головне питання роботи (наприклад «Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві «Домтрейд»).

У третьому розділі містяться рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, викладені шляхи вирішення виявлених проблем або розроблені проекти з удосконалення. Залежно від того, що повинен містити цей розділ і формулюється його назва: «Шляхи удосконалення системи оподаткування в Росії» або «Практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства «Домтрейд». У першому пункті слід викласти виявлені проблеми й аналіз причин їх появи ( «Проблеми системи мотивації персоналу на підприємстві») або ж світовий досвід щодо врегулювання аналогічних проблемних ситуацій ( «Світовий досвід побудови ефективних систем оподаткування малого бізнесу»). У другому пункті представлені ідеї по проекту, тому він може носити назву «Проект з удосконалення системи мотивації персоналу на підприємстві» або будь-яке інше в залежності від теми. Або ж перелік практичних рекомендацій щодо вирішення виявлених проблем. В останньому пункті проводиться розрахунок ефективності запропонованого проекту, отже, його назва буде звучати як «Аналіз ефективності проекту з …» або ж описано як вплине на стан об’єкта виконання рекомендацій, запропонованих в попередньому пункті.

Слід пам’ятати, що цей план одночасно є і планом виконання курсової роботи, який відображає етапи її і послідовність їх написання.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (268 голосів)
Оцініть запис