Этика - id-6158-302

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-6158-302
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
13
Дата виконання
2022-02-24
Текст завдання
Ессе № 1 (2-3 стр.)

Проаналізувати актуальність і проблемний характер функціонування моралі для життя окремої людини, колективу, суспільства в історії або сьогоденні. На основі проведеного аналізу написати письмову роботу «Морально-етичні проблеми в людській культурі: історія і сьогодення». Письмова робота у формі аналітичного огляду проблеми або у формі есе. Можна обирати одну з частин означеної теми в якості предмету дослідження.

Література:
Основна:
1. Етика. Естетика. Навч. посіб./ за наук. ред.. Панченко В.І. – К. «Центр учбової літератури», 2014.

Додаткова:
1. Аристотель. Никомахова этика // Соч. в 4 т. – М., 1976-1983.
2. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі. – К., 2003.
3. Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. – К., 2010.
4. Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев?
5. Терещенко М. Такой хрупкий покров человечности. Банальность зла, банальность добра. – М., 2010.

Вимоги до роботи: 2-3 ст. друкованого тексту, формат А4, 14 шрифт, нумерація сторінок, титульна сторінка, список використаних джерел. Обов’язковою для всіх письмових робіт є самостійність їх виконання(незначна кількість об’єму вимагає самостійного викладу проблеми. Матеріали з інтернет–ресурсів можуть використовуватися для написання, але текст обов’язково авторський у кожній роботі).

Ессе № 2 (2-3 стр.)

1.Написання письмової роботи на тему: «Моральні проблеми професійної діяльності».
Письмова робота у формі аналітичного огляду моральної проблематики конкретної професії.
Рекомендовано крім варіантів осмислення моральних проблем класичних професій приділити увагу тематиці формування витоків і специфіки філософії математики як важливого аспекту етики науки й етики вченого, використовуючи рекомендовану роботу Яна Хакінга чи подібних іноземних досліджень.

Література:
Основна:
1.Професійна та корпоративна етика : навч. посіб. / В.Г. Нападиста, О.В. Шинкаренко, М.М. Рогожа та ін.; наук. ред. В.І. Панченко . – К.:ВПЦ «Київський університет, 2019. С.67-115.

Додаткова:
1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М., 1985.
2. Аоки М. Корпорации в условиях растущего многообразия: познание, руководство,
институты. - М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. с.121-212.
3. Друкер П. Виклики для менеджменту ХХІ ст. – К., 2020.
4. Еськов А.Л. Корпоративная культура: теория и практика. – К., 2004.


Вимоги до роботи - так само як в Ессе №1

Ессе № 3 (2-3 стр.)

Конспект однієї з робіт: Е. Шейн «Организационная культура и лидерство», Й. Кунде «Корпоративная религия», Ф. Котлер «Маркетинг 4.0», П. Друкер «Виклики для менеджменту ХХІ ст.» (з одного джерела вибрати одну з глав і зробити конспект(відтворення основних ідей глави із цитатами (2-3 ст.)

Вимоги до роботи - так само як в Ессе №1

Ессе № 4 (2-3 стр.)

Етика ділового спілкування як механізм реалізації корпоративної етики.
Вільний вибір використаної літератури, але не менше 5 джерел.

Вимоги до роботи - так само як в Ессе №1

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Lexical transformations by V.Karaban

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29

Виконати завдання з біологiї

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29