УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ОРГАНІЗАЦІЇ - id-8415-795

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-8415-795
Тип завдання
Кількість сторінок
10
Дата виконання
2024-02-29
Текст завдання
В першому файлі є стаття, яку я у Вас замовляла. Мені потрібно додати анатацію та зробити все за умовами.

Вимоги до структури наукової статті:

??Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв?язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
??Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми присвячується означена стаття.
??Формування мети статті.
??Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
??Висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.
??Список літератури.
??References.
Список літератури має містити 10-20 джерел з датою видання не старше 5 років.
Посилання на літературні джерела по тексту - в квадратних дужках (в порядку їх переліку у фактичній публікації).
Посилання помічається відразу після цитованого тексту.
«Література» оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні поло›
«References» оформлюється в романському алфавіті в АРА стилі (АРА Style Reference Citations).

Технічні вимоги до статті:
??формат паперу А4,
??орієнтація книжкова,
??Поля: верхнє - 2,0; нижнє - 2,0; ліве - 3,0; праве - 1,5,
??Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал 1,5, відступ 1,25 см,
??Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК (Universal Decimal Classification), на тому ж рядку справа у верхньому куті - DOI
??Назва статті українською мовою. Шрифт 14 пт, напівжирний, прописні літери,
??Прізвище, ім?я автора (-ів), науковий ступінь та посада автора (-ів), повне найменування організації / навчального закладу, місто, українською мовою. Шрифт 12 пт,
??E-mail. Шрифт 12 пт,
??ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Шрифт 12 пт,
??Анотація українською мовою. Наступний рядок - ключові слова українською мовою. Шрифт 12 пт, курсив,
??Назва статті англійською мовою. Шрифт 14 пт, напівжирний, прописні літери,
??Прізвище, ім?я автора (-ів), науковий ступінь та посада автора (-ів), повне найменування організації / навчального закладу, місто, англійською мовою. Шрифт 12 пт,
??E-mail. Шрифт 12 пт,
??ORCID. Шрифт 12 пт,
??Анотація англійською мовою. Наступний рядок - ключові слова англійською мовою. Шрифт 12 пт, курсив,
??JEL Classification (JEL Classification Codes Guide). Шрифт 12 пт, напівжирний,курсив,
??Текст статті.
Анотація за обсягом має бути в межах 700 знаків. Анотація англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків. Структу дослідження; методика дослідження; результати; практична значущість результатів дослідження
Анотація англійською розширюється до 1800 знаків

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Індивідуальні завдання 1,2,3

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01

Процедури аудиту

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01