Пишемо вступ та висновок у звіті з виробничої практики

вступ звіта з практики

Метою проходження практики є навчання студента використовувати отримані в стінах ВНЗ знання в подальшій трудовій діяльності. Об’єктами проходження виступають підприємства та організації, вся діяльність або частина яких пов’язана зі спеціальністю студента. Це допомагає максимально повно проаналізувати досліджувані лише в теорії процеси і явища в польових умовах. Так само для багатьох студентів це шанс проявити себе на підприємстві та з практиканта перетворитися в стажиста, а після і в повноцінного працівника.

Якщо у вас не виходить написати роботу самостійно – завжди ви можете замовити звіт з практики в компанії Na5ku.

Ще до проходження практики необхідно визначити як зробити звіт по виробничій практиці. Для тих у кого немає часу на самостійне написання це питання приймає дещо іншу форму – скільки коштує написати звіт по практиці? Вибравши послуги професійних авторів, вони позбавляють себе від витрат часу на написання та оформлення роботи.

Студент, який вирішив виконати все самостійно, в першу чергу повинен звернутися до методичних рекомендацій з метою вивчення того як написати звіт по практиці і що він в собі має містити. Крім того, там вказані правила заповнення щоденника проходження практики, індивідуального плану проходження та інших супутніх документів. Виконання зазначених в методичці рекомендацій дозволяє викласти накопичений під час практики досвід в необхідної для викладача формі. Звіт показує наскільки студент вивчив особливості діяльності бази практики, законодавчі документи, що регулюють її діяльність, застосував отримані ним у ВНЗ теоретичні знання.

Як правильно написати вступ

Виконання різних робіт за всі роки навчання формує знання як написати вступ до звіту з практики. У вступі визначається мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, викладаються завдання на практику, вказується інформаційна база дослідження. Метою виробничої практики є практичне закріплення отриманих в ході навчання теоретичних знань. Завдання формулюються виходячи з того, які саме знання необхідно закріпити. Студент повинен ознайомитися з різними аспектами діяльності підприємства, дати їм повну і всебічну характеристику, проаналізувати необхідну для дослідження документацію. Об’єктом дослідження виступає база практики, а предметом – досліджувана сфера діяльності підприємства. Методологічною основою дослідження є методи аналізу і синтезу, дедуктивний метод, метод системного аналізу, кваліфікаційно-аналітичний метод, аналіз показників оцінки ефективності фінансової діяльності підприємства та інші, які використовувалися в процесі аналізу інформації. Інформаційною базою виступають наукові роботи, в яких розглядаються теоретичні аспекти функціонування підприємств і організацій, а так само документація бази практики.

Результати звіту

Результати проходження формулюються в заключній частині. Тут слід заздалегідь визначити що написати у висновку звіту по практиці, так як він повинно містити в собі виявлені особливості функціонування, проблеми та рекомендації щодо поліпшення роботи об’єкта. До звіту додається щоденник і характеристика з місця практики, в якій описується як проявив себе практикант, його досягнення і сильні, слабкі сторони.

Цікаво! Складання плану дипломної роботи заняття досить відповідальне, адже план, по суті, відображає структуру дипломної роботи. Зазвичай дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, рідше чотирьох, висновків, списку використаної літератури та додатків, якщо вони є

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (262 голосів)
Оцініть запис