Як заповнити щоденник з переддипломної практики

щоденник з переддипломної практики Щоденник переддипломної практики – це документ, призначений для відображення виконаної роботи під час проходження практики. Роблячи записи про виконані завдання, отримані навички та знання, студент може оцінити результати практики. Тому щоденник переддипломної практики є важливим інструментом, що допомагає підготуватися до захисту звіту.

Мета заповнення щоденника переддипломної практики – це систематичне відстеження та оцінка вашої роботи.

Він дозволяє:

 1. Відображати процес навчання та розвитку: щоденник дозволяє записувати всі важливі події та зміни, що відбуваються під час переддипломної практики.
 2. Оцінити результати: щоденник допомагає оцінити результати трудової діяльності та прогрес навчання.
 3. Поліпшити підготовку до захисту дипломної роботи: щоденник допоможе вам краще зрозуміти тему вашої дипломної роботи та відповідно підготуватися до захисту.

Таким чином, виконання щоденника переддипломної практики це важливий крок для досягнення успіху у захисті переддипломної практики та надалі дипломної роботи.

Структура щоденника з переддипломної практики

Структура щоденника з переддипломної практики може змінюватись в залежності від вимог університету. Нижче наведено основні елементи, які зазвичай зустрічаються:

 1. Загальні відомості: у цьому розділі вказуються дані про базу та проходження переддипломної практики, такі як дати початку та кінця, місце проходження, назва компанії чи організації тощо.
 2. Цілі та завдання: тут описуються цілі та завдання, які планується виконати під час практики.
 3. Розгляд теми та дослідження: у цьому розділі може описуватися процес вивчення теми, що розглядатиметься під час практики, а також результати теоретичного дослідження. Зазвичай тема тісно пов’язана із тематикою дипломної роботи.
 4. Опис роботи: у цьому розділі може описуватися процес виконання роботи, включаючи практичні результати та досягнення.
 5. Оцінка та висновки: у цій частині наводиться оцінка результатів роботи та формулювання висновків, які були зроблені студентом у результаті практики.
 6. Плани на майбутнє: у цьому розділі може бути описано, які плани та ідеї виникли в результаті проходження практики і як вони можуть бути реалізовані у майбутньому та яким чином вплинуть на діяльність організації чи підприємства.

Важливо, що залежно від університету чи організації-бази практики можуть пред’являтися додаткові вимоги до структури щоденника.

Опис роботи в компанії

Опис роботи в компанії, в якій проходила переддипломна практика, може змінюватись в залежності від галузі та цілей практики.

Однак, ось кілька основних аспектів, які можуть бути описані:

 1. Опис компанії: історія компанії, її місія, цілі та стратегія, сфера діяльності.
 2. Опис діяльності компанії: основна діяльність компанії, її головні фінансові показники, продукти або послуги, що реалізуються, ринки, на яких вона працює та ін.
 3. Опис відділу чи підрозділу, у якому проходить практика: структура відділу чи підрозділи, його цілі, завдання та основні обов’язки співробітників.
 4. Опис ролі та завдань під час практики: обов’язки та завдання, які виконував студент, проекти, над якими він працює, зона його відповідальності тощо.
 5. Опис результатів та висновків: результати роботи під час практики та висновки, які були зроблені, розроблені рекомендації та пропозиції щодо покращення роботи відділу, компанії чи організації.

Відображення здобутих навичок та знань під час проходження переддипломної практики

Опис процесу проходження переддипломної практики та освоєння нових навичок має бути докладним та доступним. Воно може включати такі елементи:

 1. Опис навчальної програми: описується навчальна програма, яку слідує студент, включаючи її цілі та критерії оцінки.
 2. Опис процесу навчання: аналізується процес навчання, включаючи використані методи, матеріали та ресурси.
 3. Опис досягнутих результатів: надається результат навчання, включаючи нові знання, навички та вміння, набуті в ході практики.
 4. Оцінка: проводитися оцінка результатів навчання, включаючи порівняння з цілями та критеріями навчання.
 5. Висновки: підбиваються підсумки про результативність процесу навчання, включаючи оцінку його ефективності, переваг та недоліків.

Оцінка рівня здобутих навичок під час переддипломної практики важливо бути об’єктивним та достовірним. Слід виконати такі етапи:

 1. Опис навичок: у цьому розділі описуються навички, які слід оцінити, та критерії оцінки.
 2. Оцінка навичок до практики: у розділі проводиться оцінка рівня навичок на початок переддипломної практики.
 3. Оцінка навичок після практики: тут дається оцінка рівня навичок після завершення практики.
 4. Порівняння: у цьому розділі проводиться порівняння рівня навичок до та після практики, включаючи аналіз причин покращення чи погіршення рівня навичок.
 5. Висновки: наприкінці може бути зроблено висновок про рівень навичок, виходячи з чого дається оцінка ефективності переддипломної практики у розвитку даних навичок.

Важливо, що оцінка рівня навичок має бути постійним процесом, а не одноразовою дією, і слід враховувати не лише факт поліпшення навичок, а й їх застосування у практичній діяльності.

Планування подальшого розвитку під час переддипломної практики має бути реалістичним та заснованим на аналізі результатів попереднього навчання та розвитку навичок. Воно може включати такі елементи:

 1. Аналіз поточного рівня розвитку: аналіз поточного рівня розвитку, включаючи досягнуті результати та недоліки.
 2. Цілі розвитку: визначення мети розвитку, яку хотілося б досягти у майбутньому.
 3. План дій: складання плану дій, необхідні досягнення цілей.
 4. Ресурси: визначення ресурсів, необхідних виконання наміченого плана.

Планування подальшого розвитку має бути адаптивним та враховувати зміни в оточенні та індивідуальні потреби. Важливо постійно оцінювати ефективність плану дій та вносити зміни, якщо це необхідно.

Відображення результатів та висновки

Відображення результатів та висновки під час переддипломної практики мають бути засновані на фактах та даних, отриманих у результаті практики. Вони можуть включати такі елементи:

 1. Опис результатів: у цьому розділі наведено опис результатів, отриманих у результаті переддипломної практики.
 2. Аналіз результатів: тут проводитись аналіз результатів, включаючи їх порівняння з цілями та очікуваннями.
 3. Висновки: у розділі робиться висновок про результати переддипломної практики, включаючи оцінку її ефективності.
 4. Рекомендації: наприкінці слід запропонувати рекомендації для подальшого розвитку та покращення результатів.

Оцінка результатів переддипломної практики є важливим етапом у процесі підготовки до захисту диплома. Вона дозволяє оцінити успішність проходження практики та визначити, наскільки добре студент підготувався до захисту диплома. Оцінка результатів може включати такі елементи:

 1. Оцінка якості роботи: проводити оцінку якості роботи, виконаної студентом під час переддипломної практики.
 2. Оцінка рівня розвитку навичок: проводитися оцінка рівня розвитку навичок, отриманих під час переддипломної практики, правильність та частота їх застосування.
 3. Оцінка ефективності переддипломної практики: дається оцінка ефективності виконаної роботи загалом, внесок студента у діяльність фірми чи організації.
 4. Рекомендації: у цьому розділі пропонуються рекомендації щодо покращення результатів у майбутньому, у тому числі щодо розвитку навичок та досягнення цілей.

Оцінка результатів переддипломної практики має бути об’єктивною та заснованою на фактах. Результати оцінки повинні використовуватись як основа для подальшого розвитку.

Рекомендації для подальшого розвитку при проходженні переддипломної практики можуть включати:

 1. Розвиток навичок: покращення чи розширення навичок, здобутих під час переддипломної практики.
 2. Поліпшення процесів: покращення трудових процесів, які використовуються під час переддипломної практики.
 3. Навчання: проходження додаткового навчання, що може допомогти у подальшому розвитку.
 4. Розвиток кар’єри: рекомендації щодо розвитку кар’єри, включаючи можливі напрямки та шляхи розвитку.

Рекомендації повинні бути корисними та практичними, щоб допомогти студенту досягти своїх цілей та покращити результати в майбутньому. Вони мають бути реалістичними, адаптованими до індивідуальних потреб та можливостей студента, а також зрозумілими та доступними, щоб студент міг їх легко впровадити у свою практику.

Висновок

Сумарний висновок по щоденнику переддипломної практики має бути загальним підсумком усіх записів та оцінок, які були зроблені у процесі її проходження. Він повинен включати таке:

 1. Загальну оцінку успішності переддипломної практики: висновок повинен відображати успішність у покращенні навичок, повноту та правильність виконання завдань.
 2. Оцінка результатів: висновок повинен включати оцінку результатів, отриманих під час переддипломної практики.
 3. Рекомендації для подальшого розвитку: висновок повинен включати пропозиції та рекомендації, що ґрунтуються на знаннях, які були отримані під час переддипломної практики.

Підсумковий висновок має бути ясним, зрозумілим та об’єктивним, відображати значні успіхи та виклики, з якими студент зіткнувся під час переддипломної практики. Він має бути корисним для подальшого розвитку та кар’єри студента, а також для оцінки прогресу та планування майбутніх проектів. Насамкінець, сумарний висновок має бути відображенням успішних досягнень і планів на майбутнє після проходження переддипломної практики.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе правильно заповнити щоденник за переддипломною практикою. Якщо ж ні, то не впадайте у відчай — зверніться до студентського сервісу, фахівці якого допоможуть вчасно складати студентські роботи та якісно підготуватися до іспитів.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

Оцініть запис