Правила оформлення курсових робіт

курсова оформлення

Кожен студент сам вибирає як і коли йому робити оформлення курсової – відразу під час написання або вже як завершальний етап роботи. З одного боку, зручніше відразу оформляти текст, таблиці, малюнки та формули згідно з вимогами, щоб після складання списку використаної літератури отримати готову роботу, що відповідає всім вимогам. Однак при такому підході легко пропустити частину малюнків, а якщо неуважно прочитати вимоги, викладені в методичних рекомендаціях, то і оформити всю роботу неправильно, будучи при цьому в упевненості, що все зроблено відмінно. Оформлення після закінчення основної роботи дозволяє все зробити досить швидко, при цьому увага концентрується виключно на правильному виконанні одного завдання. Але при цьому може незначно змінитися обсяг роботи, її зовнішній вигляд. Третім підходом до оформлення курсової роботи є оформлення розділів або титульного листа, пунктів відразу після їх написання, таким чином всі зроблені частини курсової роботи полность готові, а на наступний день не треба болісно згадувати що ж слід попрацювати.

Вимоги до оформлення містяться в методичних рекомендаціях, при їх відсутності оформлення курсової роботи слід робити по ГОСТу.

Вимоги до оформлення курсових робіт

Розглянемо найпоширеніші вимоги до оформлення посилань, списку використаних джерел, малюнків, таблиць та інших елементів.

Посилання на використані джерела ставляться в кінці цитати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера наукової роботи або закону в списку використаної літератури, а далі через кому вказується сторінка, на якій знаходиться дана цитата. При використанні інтернет-ресурсів в дужках вказується лише порядковий номер. Так само посилання можуть бути винесені в низ сторінки і мати посторінкову або наскрізну по всій роботі нумерацію. У цьому випадку вказується автор, назва роботи, рік і місце видання і сторінка, з якої була взята інформація.

У списку використаної літератури повинні бути вказані тільки ті джерела, які дійсно були використані при написанні роботи. Вимоги до оформлення списку літератури часто відрізняються в різних ВУЗах, однак спільним є те, що його побудова базується або на черговості посилань в тексті, або на підставі алфавітного порядку прізвищ авторів. Тут слід зазначити, що закони та нормативно-правові акти виносяться в самий початок списку.

Приклади оформлення курсових робіт

Приклади ж оформлення джерел наведені нижче:

Белоглазов Б.П., Кровецкая А.П. Банківська справа: підручник. / Б.П .. Белоглазов, А.П. Кровецкая. – СПб .: Пітер, 2010. – 352 с.
Гусєва І.Л. Робота з проблемними клієнтами в банку / І.Л Гусєва // Банківське кредитування. – 2009. – №12. – С.13-17.
Скоробогачева О.І. Світовий досвід функціонування банків в умовах фінансової нестабільності / О.І. Скоробогачева // Режим доступу: http://jurnal.org/articles/2013/ekon60.html

Таблиці оформлюються наступним чином: пишеться слово «Таблиця», а далі вказується її номер, де перше число це номер розділу, а друге – порядковий номер таблиці в рамках цього розділу. А далі або з нового рядка (тоді слово «Таблиця» вирівнюється по правому краю рядка), або через тире пишеться з великої літери назву таблиці.

Аналогічним чином нумеруються і малюнки. Після слова «Рис.» Вказується номер і назва малюнка з великої літери. На все малюнки і таблиці слід робити посилання в тексті роботи, запозичення малюнків підкреслювати посиланнями на джерела, а для особисто зроблених вказується, що зроблено автором на основі певних наукових робіт.

Додатки нумеруються літерами, а таблиці і малюнки в рамках одного додатку нумеруються буквою і порядковим номером, наприклад, перша таблиця додатка А позначається як Таблиця А.1.

При належному рівні уваги і старанності, оформлення курсового проекту не викличе труднощів.[:]

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (245 голосів)
Оцініть запис