Список літератури для курсової роботи: як правильно оформити

Список літератури для курсової роботи

Одним із важливих елементів курсової роботи є список літератури, який є переліком джерел, що були використано при написанні. Правильне оформлення списку літератури дозволяє не лише зміцнити наукову базу роботи, а й зробити її більш цінною для наукової спільноти та академічного світу. Мета цієї статті – розповісти про те, як правильно оформлювати список літератури в курсовій роботі, щоб забезпечити її високу якість та достовірність та підвищити шанси на отримання високої оцінки.

Загальні вимоги щодо оформлення списку літератури

Список літератури – це важлива частина курсової роботи, яка відображає використані джерела інформації та є свідченням дослідницької роботи автора. Для українських ВНЗ загальні вимоги до оформлення списку літератури описані у ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Кожне джерело має бути оформлене відповідно до цих вимог, включаючи автора, назву роботи, місце та рік видання, видавництво, сторінки та інші деталі. При цьому, якщо було використано декілька робіт одного автора, вони мають бути впорядковані за роком видання.

Для зручності оформлення рекомендується використовувати спеціальні програми, наприклад Zotero, EndNote або Mendeley, які автоматично створюють список літератури відповідно до обраного стилю цитування.

Також варто враховувати, що список літератури повинен містити лише ті джерела, на які посилається автор у своїй роботі, а також не повинен описувати джерела, які не були використані.

Відмінності між стилями оформлення списку літератури: APA, MLA, Chicago

Одним із важливих аспектів оформлення списку літератури є вибір стилю цитування та оформлення. Існує кілька стилів, які використовуються в різних галузях наукових досліджень. Найбільш поширеними є стилі APA, MLA та Chicago.

У таблиці нижче наведено основні відмінності між цими стилями, а також приклади їх використання:

Характеристика APA MLA Chicago
Формат дати Рік, місяць (скорочено), день Рік, місяць (повністю), день Рік
Розділювач елементів Кома Кома Крапка з комою
Порядок елементів Автор, рік, назва статті, назва журналу, том, номер, сторінки Автор, назва статті, назва журналу, том, номер, рік, сторінки Автор, назва статті, назва журналу, том, сторінки, рік
приклад Федотова, Л. М. (2019). Основи наукової діяльності: Навчальний посібник. Академія. Федотова, Любов Михайлівна. Основи наукової діяльності. Академія, 2019. 660 с. Федотова, Любов Михайлівна. Основи наукової діяльності. Академія, 2019.

Необхідно враховувати, що кожен університет чи журнал може мати свої особливості щодо вимог до оформлення списку літератури. Ці правила можуть відрізнятися для університетів у різних країнах. Тому перед початком роботи необхідно ознайомитися з правилами конкретного навчального закладу чи видавництва та дотримуватись їх у процесі написання роботи.

Як правильно оформити книгу у списку літератури

При оформленні книги у списку літератури необхідно вказати такі елементи: автор(и), назва книги, видавництво, рік видання та кількість сторінок.

Ось приклад оформлення книги до списків літератури у різних стилях:

 1. APA:

Автор. (Рік видання). Назва книги. Видавництво.

Приклад: Петров, І. І. (2005). Методи дослідження. Київ: Видавничий дім.

 1. MLA:

Автор. Назва книги. Видавництво, Рік видання.

Приклад: Петров, І. І. Методи дослідження. Видавничий дім, 2005.

 1. Chicago:

Автор. Назва книги. Місце видання: Видавництво, Рік видання.

Приклад: Петров, І. І. Методи дослідження. Київ: Видавничий дім, 2005.

Важливо, що правила оформлення можуть відрізнятися залежно від конкретного навчального закладу чи наукової галузі. Тому перед складанням списку літератури необхідно уточнити вимоги свого викладача чи наукового керівника.

Як правильно оформити статтю у списку літератури

При оформленні статті у списку літератури необхідно вказувати такі елементи: автор(и), назва статті, назва журналу, номер тому або випуску, сторінки та рік видання.

Ось приклади оформлення статті у різних стилях оформлення:

 1. APA:

Автор, AA (Рік видання). Назва статті. Назва журналу, том (випуск), сторінки.

Приклад:

Кравцов, М. М. (2015). Психологічні особливості розвитку дітей-сиріт. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26 (4), 87-92.

 1. MLA:

Автор. “Назва статті”. Назва журналу, том.номер (рік видання): сторінки. Формат.

Приклад:

Кравцов, Михайло. “Психологічні особливості розвитку дітей-сиріт”. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, vol. 26, no. 4, 2015, pp. 87-92.

 1. Chicago:

Автор. “Назва статті”. Назва журналу, том, номер (рік видання): сторінки.

Приклад:

Кравцов, Михайло. “Психологічні особливості розвитку дітей-сиріт”. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка 26, №4 (2015): 87-92.

Як правильно оформити електронний ресурс у списку літератури

Оформлення електронних ресурсів у списку літератури залежить від конкретного стилю оформлення, але загалом такі елементи мають бути:

 • Автори (якщо є)
 • Назва статті чи документа
 • Дата публікації (якщо є)
 • Назва журналу чи сайту
 • URL або DOI посилання
 • Дата доступу до ресурсу

Наприклад, у стилі APA, електронна стаття оформлятиметься таким чином:

Автор, AA (Дата публікації). Назва статті. Назва журналу, том (номер), сторінки. DOI (якщо є) або URL посилання.

Приклад:

Іванов, І. І. (2022). Роль соціальних мереж у світі. Журнал соціології, 4 (1), 12-23. DOI: 10.1016/j.soc.2022.01.001.

У стилі MLA, електронне джерело буде оформлене таким чином:

Автор. Назва статті чи документа. Назва сайту, дата публікації. URL посилання. Дата доступу.

Приклад:

Петров, П. П. “Нові технології в освіті”. Онлайн журнал “Освіта сьогодні”, 8 травня 2021 року. www.edu.ru/newtech. Дата доступу: 2 березня 2023 року.

Незалежно від стилю оформлення важливо стежити за точністю вказівки інформації та відповідністю правилам обраного стилю.

Як правильно оформити джерела іншими мовами у списку літератури

Для правильного оформлення джерел іншими мовами у списку літератури необхідно дотримуватися загальних вимог до оформлення джерел та додати інформацію про мову, якою написано джерело. Наприклад, для англомовного джерела необхідно вказати мову (наприклад, “in English”), а для джерела іншою іноземною мовою – вказати мову якою написано джерело та переклад назви роботи на мову оригіналу в дужках. Приклад: “Фукуяма Ф. Кінець історії та остання людина [The End of History and the Last Man]. – Київ: АСТ, 2010. – 464 с. – на рус. яз.”.

Якщо в курсовій роботі наводяться джерела різними мовами, необхідно розміщувати їх в алфавітному порядку за назвою роботи мовою оригіналу. Також слід враховувати вимоги до оформлення списку літератури відповідно до стилю цитування, що використовується у роботі.

Підсумкова таблиця як правильно оформлювати різні типи джерел

Тип джерела Формат оформлення приклад
Книга Прізвище, І. О. (рік видання). Назва книги. Видавництво. Іванов, І. І. (2010). Методи дослідження. Видавничий дім “Книжка”.
Книга іноземною мовою Прізвище, І. О. (рік видання). Назва книги. Видавництво. Johnson, DW (2019). The Art of Writing. Penguin Publishing.
Стаття в журналі Прізвище, І. О. (рік видання). Назва статті. Назва журналу, том(номер), сторінки. Петров, А. А. (2015). Методи аналізу даних. Журнал “Наука”, 2 (10), 15-20.
Стаття у журналі іноземною мовою Прізвище, І. О. (рік видання). Назва статті. Назва журналу, том(номер), сторінки. Smith, JD (2018). Методи дослідження. Journal of Science, 5 (2), 45-50.
Електронний ресурс Автор (рік). Назва документу. Ресурс. Іванов, А. (2021). Інструкція з написання курсової роботи. https://example.com/instruction.pdf

Зауважте, що формат оформлення може відрізнятися залежно від стилю цитування, який зазвичай вказується викладачем. Важливо також стежити за правильністю написання прізвищ та імен авторів, назв та інших елементів джерел.

Практичні поради щодо складання списку літератури

Для того щоб правильно оформити список літератури в курсовій роботі, рекомендується дотримуватися кількох практичних порад:

 • Збирайте інформацію про використані джерела в процесі написання курсової роботи, щоб потім не забути вказати якесь джерело у списку літератури.
 • При складанні списку літератури використовуйте вибраний стиль оформлення та дотримуйтесь його вимог.
 • Уважно перевіряйте правильність написання назв книг, статей, журналів та інших джерел та опис всіх необхідних даних (автор, видавництво, рік видання тощо).
 • Намагайтеся використовувати актуальні джерела, які стосуються теми вашої курсової роботи.
 • Якщо ви використовуєте джерела іноземними мовами, переконайтеся, що ви правильно оформили їх відповідно до стилю оформлення.
 • Уважно перевірте список літератури на наявність помилок та друкарських помилок.

Дотримуючись цих порад, ви зможете правильно оформити список літератури у своїй курсовій роботі та уникнути помилок.

Висновок

Наприкінці статті слід наголосити на важливості правильного оформлення списку літератури в курсовій роботі. Як ми з’ясували, це один із ключових елементів роботи, який потребує уважного та професійного підходу. Від правильності оформлення списку літератури залежить не лише естетичний вид роботи, а й її наукова значимість. Усі перелічені у статті рекомендації та поради можуть допомогти студентам скласти список літератури курсової роботи правильно та професійно. Зазначимо, що правильне оформлення списку літератури також є показником поваги до авторів, цитованих у роботі, та етичних засад наукової спільноти загалом.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (1 голосів)
Оцініть запис