Оформлюємо титульний лист курсової роботи

титульний лист курсової роботи

Титульний лист курсової роботи є, по суті, її обличчям. Він містить не тільки необхідні дані – дисципліну, тему, прізвище та ім’я студента і інші, але і показує наскільки відповідально студент відноситься до оформлення. Тому доцільно робити титульний лист для курсової по ГОСТу, а також чітко дотримуючись усіх вказівок з методичних рекомендацій з написання курсової з даного предмету. Окрему увагу треба звернути на рік видання цих рекомендацій, так як з плином часу вимоги до оформлення всієї курсової і титульного аркуша зокрема мають властивість змінюватися.

Курсові роботи на замовлення надійно замовляти в нашій компанії.

Що вдає із себе титульний лист для курсової?

Це сторінка формату А4, на якій не проставляється номер сторінки. Розмітка сторінки, ширина полів така ж як по всій роботі. Шрифт використовується за умовчанням Times new roman, а розмір шрифту і інтервал змінюються в залежності від вимог. Титульний лист полегшує викладачеві пошук у великій кількості надрукованих робіт необхідної по темі або прізвищу студента, який її виконав, року написання, дисципліни. Тому для полегшення сприйняття викладачем інформації і потрібно однакове для всіх студентів оформлення.

Розберемося як же зробити титульний лист для курсової?

Шапка титульного листа курсової складається з назви міністерства, повної назви вищого навчального закладу і назви кафедри: Кафедра фінансів, Кафедра менеджменту та інші. Шапка набирається великими літерами напівжирного начертання і вирівнюється по центру листа, проте в ряді методичних рекомендацій зазначено, що букви можуть бути і малими і напівжирним текст не виділяється.

Далі жирним шрифтом після відступу великими літерами пишеться «Курсова робота», а під нею так само по центру «по дисципліні …» і вказується дисципліна, за якою студент виконав дану роботу, наприклад, Кримінальне право.

Тема курсової роботи пишеться так само по центру і містить повну назву курсової. Слід окремо зазначити, що назва теми часто не може відрізнятися від тих, що запропоновані окремим списком в методичних рекомендаціях, якщо в них же не вказано інше. В іншому випадку, якщо студент бажає змінити тему своєї роботи повністю або звузити запропоновану, то йому слід узгодити це викладачем. І тоді на титульному листі вказується саме ця узгоджена тема. Зазначена тема повинна відповідати темі написаної курсової, не можна, вказавши одне, виконати роботу з іншої теми.

Далі справа після слова «Виконав» вказується прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, спеціальність і група. Нижче після слів «Науковий керівник» або «Перевірив» вказуються дані викладача, який перевіряє роботу, і його наукове звання, якщо воно є.

Внизу титульного листа по центру пишеться місто, де знаходиться ВНЗ і рік виконання.

Іноді на титульному листі вказуються дані щодо реєстрації роботи на кафедрі, номер й час реєстрації. Чи отримала ця курсова допуск до захисту або ж потребує доопрацювання.

У ряді ВНЗ нашої країни так само вимагають підпис студента на титульному листі.

Описані вимоги до оформлення титульного листу  та плана як для курсової, так і для реферату чи дипломної є базовими для робіт з усіх дисциплін, однак слід ще раз звернути увагу, що вони можуть бути різними в різних ВНЗ. Тому орієнтуватися в першу чергу слід на вимоги саме свого ВНЗ, а вже при відсутності методичних рекомендацій з написання робіт або доступу до них, на приклади та поради для студентів.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (277 голосів)
Оцініть запис