Види рефератів

Реферат – це невелика за обсягом студентська робота переважно теоретичного характеру.

Займає він близько 15 сторінок, хоча викладач може поставити виконати і більш об’ємну роботу. Складається реферат з наступних частин:

Титульний лист, де відображена інформація про навчальний заклад, досліджувану дисципліну, обрану тему, автора, викладача, що перевіряє роботу.

Зміст з перерахуванням заголовків розділів і сторінок, на яких вони знаходяться в тексті.

Вступ. Реферат містить обґрунтування унікальності, опис мети, завдань, визначення об’єкта і предмета. Іноді можуть додаватися методи дослідження, інформаційна база, вказівка ​​наукової значущості.

Основна частина, розбита на глави. Типовий реферат складається з 2-3 розділів, які дуже рідко діляться на параграфи. Така специфіка обумовлена ​​його маленьким обсягом, велика кількість параграфів приводить до того, що займати вони будуть не більше одного аркуша.

Висновок, що містять дуже короткі підсумки проведеної роботи.

Список літератури, що містить джерела, на які були зроблені посилання в тексті.

Додатки, які може містити дослідження. Найчастіше це таблиці, малюнки розміром більше двох третин листа, які перевантажували б основний текст.

Визначення реферату, як наукової роботи, не означає, що дослідження не може носити творчий характер. Тому виділяють наступні види:

подача ынформації

Цікаво знати!

Реферат є, по суті, найпростішою студентською роботою адже до нього пред’являються найпростіші вимоги. Саме реферати є першими завданнями, які видаються студентам для самостійного виконання. Уміння коротко викладати основні моменти дослідження стане в нагоді їм пізніше на атестації, коли комісії будуть надані автореферат дисертації

Види рефератів

реферат

  • Науковий. Він будується на аналізі певної проблематики, відрізняється неупередженістю при інтерпретації даних. Для написання використовується науковий стиль, прекрасним зразком якого є дисертації, підручники, публікації в спеціалізованих виданнях. Матеріал викладається чітко, послідовно, може містити формули і визначення, кожна теза аргументується. Висновки теж не містять ніякої суб’єктивної думки автора, це всього лише лаконічний виклад основних моментів дослідження.
  • Художній. Такий реферат не виконується студентами точних, технічних спеціальностей, але його можна зустріти в філологів, культурологів, учнів театрального відділення і т.д. Відрізняє його більш вільний стиль викладання, необхідність формулювання свого погляду на досліджувану ситуацію або явище. Допускається використання фразеологізмів, побутових назв, доречно застосування місцевого діалекту. Найбільш близьким за стилем і способом подачі інформації є есе, що набирає популярність серед викладачів в якості завдання для студентів.

Рівень унікальності тексту відображає особистий внесок автора. Тому художній реферат зобов’язаний мати більш високий показник оригінальності, ніж науковий, де велика кількість цитат, класифікацій, трактувань термінів знижує відсоток унікальності.

Класіфікація рефератів

Види рефератів так само визначають на підставі способу подачі інформації, кількості використаних джерел, повноті дослідження, призначення.

Розглянемо найпоширенішу класифікацію реферату.

Види за способом подачі інформації

  • Репродуктивний. Ці види рефератів легко відрізнити від інших, вони грунтуються на аналізі одного джерела. Після чого студент своїми словами формулює власну думку. Більше нічого від автора не потрібно. Реферат може мати вигляд конспекту, що містить основні тези наукової праці, або резюме – короткий виклад книги.
  • Продуктивний. Тут до аналізу матеріалу додається думка автора, наприклад, розроблені ним рекомендації або сформульовані висновки. Виділяють такі види, як доповідь і огляд. Їх відрізняє об’єктивна оцінка зібраного, проаналізованого матеріалу, наявність думки студента, його трактування фактів і отриманих показників.

Види за кількістю джерел

  • Монографічний, побудований на аналізі одного першоджерела, наприклад, статті або книги.
  • Оглядовий, де беруться кілька першоджерел по одній тематиці, аналізуються і порівнюються основні положення кожного.
  • Фрагментний, для написання якого досить кілька глав книги або параграфів дослідження. Викладач задає проаналізувати певний шматок тексту, при цьому читати решту необов’язково.

Види за повнотою дослідження

  • Індикативний. Містить тільки основні моменти дослідження. Студент, вивчаючи явище, обмежується визначенням термінів, його суттю, базовими характеристиками. Може носити тезовий характер.
  • Інформативний. Автор аналізує великий обсяг інформації і детально викладає основні моменти, доповнюючи їх даними, які сприяють глибшому розумінню досліджуваної теми.
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (258 голосів)
Оцініть запис