Як оформити дипломну роботу

Дипломна робота – важливий етап у житті будь-якого студента, оскільки вона є заключним етапом навчання та впливає на виставлення підсумкової оцінки та отримання диплома про вищу освіту. Однак багато студентів стикаються з проблемами, пов’язаними з оформленням дипломної роботи. Неправильний вибір шрифту, недотримання правил методичних рекомендацій ВНЗ можуть суттєво вплинути на успішний захист. Мета цієї статті – допомогти студентам у вирішенні проблем, пов’язаних з оформленням дипломної роботи.

оформлення дипломної

Оформлення плану дипломної роботи, приклади оформлення планів

План у дипломній роботі це каркас, який допомагає організувати та структурувати дослідження. Він відображає загальну структуру дипломної роботи та показує, як будуть розподілені різні розділи та пункти. Розширений план також може містити короткий опис кожного розділу та пояснення того, як вони пов’язані один з одним. Він допомагає планувати та контролювати процес написання дипломної роботи, а також служить як нагадування для вашого наукового керівника про те, що ви плануєте включити у свою роботу.

Оформлення плану дипломної роботи Word може виконуватися такими кроками:

 1. Створіть новий документ Word .
 2. Налаштуйте стиль тексту та шрифту, щоб відповідати вимогам вашого університету чи інституту. Зазвичай, це шрифт Times New Roman 14 кегль. Інтервал між абзацами 1,5.
 3. Оформляйте назву пунктів плану у форматі “Заголовок 1” та “Заголовок 2”, завдяки цьому ви автоматично згенеруєте собі план роботи та зможете оновлювати його автоматично у разі змін. Цей розділ знаходиться у вкладці “Головна” у Word .
 4. Створіть заголовок “ПЛАН”, використовуючи стиль “Заголовок 1”.
 5. Створіть розділи в роботі за допомогою стилю “Заголовок 1”.
 6. Додайте підзаголовки для кожного розділу вашого плану за допомогою стилю “Заголовок 2”. Кількість підзаголовків у розділах 2-3, точні вимоги будуть у методичних рекомендаціях вашого вузу або погодьте цей момент із викладачем.
 7. Використовуйте нумерований список, щоб відобразити послідовність розділів вашого плану.
 8. Введіть короткий опис кожного розділу вашого плану.
 9. Кількість розділів у дипломній роботі має бути від двох до чотирьох, після розділів йдуть висновки, список використаної літератури та програми.
 10. Наприкінці подивіться та виправте всі помилки в тексті та форматуванні, якщо вони є.

Приклад оформлення плану дипломної роботи з економіки:

оформлення плану дипломної роботи з економіки

Приклад оформлення плану дипломної роботи з філології:

оформлення плану дипломної роботи з філології

Важливо, щоб ви дотримувалися вимог методичних рекомендацій вашого університету щодо формату та стилю оформлення плану дипломної роботи. У більшості випадків приклад ви знайдете в методичці.

Оформлення вступу та анотації у дипломній роботі

Введення в дипломній є першим розділом вашої роботи, який представляє тему та проблему, яку ви хочете дослідити. Введення повинно включати визначення цілей і завдань вашої роботи.

Анотація є коротким та загальним описом вашої роботи. Вона повинна дати читачеві уявлення про те, що він може очікувати від неї, включаючи цілі, методи дослідження та основні висновки. Анотація має бути написана таким чином, щоб зацікавити читача та привернути його увагу.

Оформлення вступу та анотації до дипломної роботи виконується такими кроками:

 1. Відкрийте документ Word із дипломною роботою.
 2. Налаштуйте стиль тексту та шрифту, щоб відповідати вимогам вашого вузу. Зазвичай, це шрифт Times New Roman 14 кегль. Інтервал між абзацами 1,5. Кожен абзац починається з відступу 1 верхній рівень і 0 нижній рівень (інструмент сітка в Word );
 3. Створіть заголовок “Анотація”, використовуючи стиль “Заголовок 1”.
 4. Створіть заголовок “Вступ”, використовуючи стиль “Заголовок 1”.
 5. Напишіть інструкцію до вашої роботи. Що повинно включати в себе інструкцію написано у визначення терміна вище.
 6. Напишіть коротке введення у вашу тему, опис проблеми, яку ви хочете дослідити, та визначення цілей та завдань вашої роботи.

Цікаво! Нижче, покажемо кілька коротких прикладів введення та анотації в різних галузях, таких як туризм, економіка, філологія, маркетинг та менеджмент:

Короткий приклад введення в дипломній роботі в галузі туризму: “У сучасному світі туризм виступає одним з найбільш затребуваних та динамічних галузей економіки. Метою даної роботи є дослідження потреб та особливостей ринку туристичних послуг та пропозиція заходів щодо покращення якості послуг у цій галузі.”

Короткий приклад введення у дипломній роботі в галузі економіки: “Глобальна економічна криза викликала значні зміни у світовій економіці. Метою даної роботи є дослідження впливу економічної кризи на економіку України та пропозицію заходів щодо покращення економічної ситуації в країні.”

Короткий приклад введення в дипломній роботі в галузі філології: “Мова є одним з найбільш важливих інструментів у спілкуванні та передачі інформації. Мета даної роботи полягає у проведенні дослідження змін у мові в ході її еволюції для розуміння причин цих змін.”

Короткий приклад введення в дипломній роботі в галузі маркетингу: “Маркетинг – один із найбільш важливих інструментів для успішної реалізації продукту або послуги. Метою даної роботи є дослідження ефективності різних маркетингових стратегій та пропозиція найкращої практики для просування продукту чи послуги.”

Короткий приклад введення в дипломній роботі в галузі менеджменту: “Успішний менеджмент є ключовим фактором для успішного функціонування будь-якої організації. Мета даної роботи полягає у дослідженні ефективних методів менеджменту та пропозиції практик для покращення ефективності управління організацією.”

Тепер розглянемо приклади анотацій:

Короткий приклад анотації у дипломній роботі в галузі туризму: “Дана дипломна робота присвячена дослідженню ринку туристичних послуг. Метою роботи є аналіз потреб та особливостей ринку, а також пропозиція заходів щодо покращення якості послуг у цій галузі. У роботі використовується комбінація кваліфікаційних та кількісних методів дослідження Результати показують, що покращення якості послуг є ключовим фактором для успішної реалізації туристичних продуктів та послуг.”

Короткий приклад анотації у дипломній роботі в галузі економіки: “Дана дипломна робота присвячена дослідженню впливу глобальної економічної кризи на економіку України. Метою роботи є аналіз поточної економічної ситуації в країні та пропозиція заходів щодо покращення ситуації. У роботі використовується комбінація кількісних та якісних методів дослідження, включаючи аналіз даних та інтерв’ю з експертами, результати показують, що поліпшення економічної ситуації в країні можливе лише шляхом реалізації стратегії довгострокового розвитку та покращення бізнес-клімату.”

Короткий приклад анотації у дипломній роботі в галузі філології: “Дана дипломна робота присвячена дослідженню мовних змін у ході еволюції мови. Метою роботи є дослідження причин цих змін та визначення тенденцій розвитку мови. У роботі використовується комбінація кількісних та якісних методів дослідження, включаючи аналіз текстів та інтерв’ю з експертами Результати показують, що мовні зміни є невід’ємною частиною еволюції мови та результатом впливу соціальних, культурних та технологічних факторів. Тенденції розвитку мови в майбутньому можуть бути визначені лише шляхом постійного спостереження та дослідження.”

Короткий приклад анотації у дипломній роботі в галузі маркетингу: “Дана дипломна робота присвячена дослідженню ефективності сучасних маркетингових кампаній. Метою роботи є аналіз ринку та дослідження ефективності різних маркетингових стратегій. У роботі використовується комбінація кількісних та якісних методів дослідження, включаючи аналіз даних та інтерв’ю з експертами Результати показують, що ефективними маркетинговими стратегіями є ті, які враховують особливості ринку та потреби споживачів, а також використовують сучасні технології та інновації.

Короткий приклад анотації в дипломній роботі в галузі менеджменту: “Дана дипломна робота присвячена дослідженню ефективності управління персоналом в організаціях. Метою роботи є аналіз існуючих методів управління персоналом та пропозиція заходів щодо покращення ефективності управління. У роботі використовується комбінація кількісних та якісних методів дослідження, включаючи аналіз Результати показують, що ефективне управління персоналом потребує постійного моніторингу та адаптації до змін в організації та на ринку праці.

Оформлення головної частини дипломної роботи: текст, таблиці, малюнки та інші елементи

Оформлення головної частини дипломної роботи має відповідати стандартам вашого університету та вимогам, зазначеним у методичних рекомендаціях щодо написання дипломних робіт.

Головна частина дипломної роботи містить такі елементи:

 1. Текст: це основний елемент головної частини, який є описом дослідження, результатів і висновків.
 2. Таблиці: використовуються для представлення статистичних даних чи результатів дослідження.
 3. Малюнки: можуть бути використані для візуального представлення результатів або для демонстрації технічних процесів.
 4. Формули: використовуються для математичного моделювання чи розрахунку результатів.
 5. Ілюстрації: можуть містити фотографії, схеми, діаграми або інші візуальні елементи, які допомагають краще пояснити або подати результати дослідження.

Важливо, щоб усі елементи головної частини були чітко оформлені, структуровані та дотримувалися єдиного стилю.

Вимоги до оформлення тексту у головній частині дипломної роботи: друкований текст виконується шрифтом Times New Roman , розмір шрифту основного тексту 14, назви розділів виконуються жирним шрифтом розміром 14, вирівнювання тексту по ширині сторінки, міжрядковий інтервал тексту 1,5. У тексті мають бути чітко виділені абзаци. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи межі листа A4 таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Вимоги до оформлення таблиць у дипломній роботі: нумерація виконується арабськими цифрами з порядковим номером у межах розділу без точки наприкінці (наприклад, Таблиця 2.1). Якщо таблиця у вас переноситься на 2 аркуші і більше, на початку кожного аркуша зверху правому кутку потрібно написати “Продовження Таблиці 2.1”

Вимоги до оформлення малюнків у дипломній роботі: позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою ілюстрації розташовується після пояснюючих даних (наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розташування”).

Важливо: Друк ілюстрацій в окремих вузах допускається тільки чорно-білий, в деяких можна і кольорові, щоб дізнатися, які у вас вимоги в цьому питанні, подивіться методичні рекомендації або уточніть у вашого викладача.

Вимоги до оформлення формул у дипломній роботі: формули набираються через редактор формул WORD, не допускається вставка формул скріншотами або малюнками. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули чи рівняння, розділених точкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Вимоги до оформлення ілюстрацій у дипломній роботі: увімкніть назву ілюстрації на першій сторінці, а далі продовження малюнка на кожній сторінці позначаються: “Рисунок __, аркуш __” під рисунком.

Зверніть увагу, це рекомендовані вимоги , які найчастіше використовують вузи, деякі елементи можуть відрізнятися, тому обов’язково перед оформленням ознайомтеся з методичними рекомендаціями вашого навчального закладу, в ній будуть детально прописані всі тонкощі оформлення.

Оформлення висновків та висновків у дипломній роботі

Оформлення висновків та висновків у дипломній роботі має бути логічним та послідовним. Тут важливо виділити головні підсумки та досягнення дослідження, коротко описати отримані результати. На закінчення необхідно згадати обмеження дослідження та можливі шляхи розвитку подальших досліджень у цій галузі.

Висновок та висновки – це текстова частина роботи, тому вимоги до оформлення висновків та висновків як до іншого тексту диплома: друкований текст виконується шрифтом Times New Roman , розмір шрифту основного тексту 14, назви розділів виконуються жирним шрифтом розміром 14, вирівнювання тексту по ширині сторінки, міжрядковий інтервал тексту 1,5. У тексті мають бути чітко виділені абзаци. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи межі листа A4 таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Цікаво! Нижче, покажемо кілька коротких прикладів написання висновків та висновків у дипломних роботах у різних галузях, таких як туризм, економіка, філологія, маркетинг та менеджмент:

 1. Приклад написання висновків та висновків у дипломній роботі з туризму:

Висновки:

– В результаті дослідження ринку туристичних послуг у місті X було виявлено, що найбільш популярними є екскурсії та відпочинок на пляжі.

– Оцінка якості послуг показала, що більшість туристичних компаній недостатньо високий рівень сервісу.

Висновок:

– У зв’язку з виявленими тенденціями ринку, слід розглянути можливість розвитку послуг у галузі екскурсійного туризму та відпочинку на пляжі.

– Також, рекомендується покращувати якість послуг, щоб залучити та утримати клієнтів.

 1. Приклад написання висновків та висновків у дипломній роботі з економіки:

Висновки:

– Дослідження економічного розвитку регіону X показало, що останніми роками спостерігається зростання ВВП та збільшення кількості робочих місць.

– Аналіз факторів, що впливають на економічний розвиток, виявив важливість інвестицій у нові технології та розвиток інфраструктури.

Висновок:

– Результати дослідження показують, що регіон X має потенціал для подальшого економічного зростання.

– Щоб посилити це зростання, слід продовжувати інвестувати у нові технології та розвиток інфраструктури.

 1. Приклад написання висновків та висновків у дипломній роботі з філології:

Висновки:

– Дослідження мовних практик населення в регіоні X показало, що переважно використовується національна мова, проте спостерігається тенденція до збільшення використання іноземних мов.

– Аналіз факторів, що впливають на мовні практики, виявив важливість освіти та культурних контактів.

Висновок:

– Результати дослідження показують, що в регіоні X на цілісній основі переважає використання національної мови, проте тенденцію до збільшення використання іноземних мов необхідно враховувати.

– Щоб зберегти та зміцнити національну мову, необхідно продовжувати розвивати освіту та сприяти культурним контактам.

 1. Приклад написання висновків та висновків у дипломній роботі з менеджменту та маркетингу:

Висновки:

– Дослідження ринку товарів для дому в місті X показало, що найпопулярнішими є товари для кухні та для декору інтер’єру.

– Оцінка ефективності маркетингових кампаній показала, що найбільш ефективними є інтерактивні кампанії, спрямовані на споживачів.

Висновок:

– У зв’язку з виявленими тенденціями ринку, слід приділяти особливу увагу розвитку товарів для кухні та декору інтер’єру.

– Також рекомендується розвивати інтерактивні маркетингові кампанії, спрямовані на споживачів, щоб досягати максимальної ефективності.

Оформлення списку літератури у дипломній роботі

Список використаної літератури – це частина дипломної роботи, в якій зазначається повний перелік книг, статей, документів та інших джерел, які використовувалися під час написання дипломної роботи. Цей список необхідний для того, щоб показати, на яких матеріалах ґрунтується робота, а також для зручності читання та пошуку інформації. Зазвичай список використаної літератури формується відповідно до методичних рекомендацій вузу.

Міністерство освіти України спростило вимоги щодо формування списку використаних джерел. Такі зміни передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40 (зареєстровано у Міністерстві 3 лютого 2017 р. № 155/30023). Відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила формування. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).

Приклади оформлення книг, статей, документів та інших джерел наведено в таблиці нижче.

КНИГИ
ОДНОТОМНЕ ВИДАННЯ
Один автор Федорова Л.Д. Історія пам’ятокоохоронної та музейної діяльності у Наддніпрянській Україні.

1870-і – 1910-і роки. Київ: КНЕУ, 2013. 373 с.

Два і більше авторів 1. Людський розвиток в Україні:

трансформація рівня життя та регіональні

диспропорції: у 2-х т. Київ: Просвіта, 2012. 436 с .

2. Жовінскій Е.Я., Kryuchenko NO, Paparyha PS Geochemistry of Environmental Objects of

the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv: Prosvita, 2013. 100 p.

Збірник Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип . ІІ. Київ: Оранта , 2012. 464 с.
Матеріали конференцій, семінарів, доповідей Фізика імпульсних розрядів у конденсованому середовищі. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (19-22 вересня 2018 р., м. Миколаїв). Миколаїв, 2018. 253 с.
БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ
Видання загалом Енциклопедія історії України: у 10 томах. Київ: Наукова думка, 2013. Том 10. 784 с.
Окремий том Dark energy and dark matter в Universe. У три vol. Vol. 3. Dark matter: Observational manifestation and experimental searches. Kyiv: Akademperiodyka , 2015. 356 p.
СЕРІАЛЬНІ ТА ДОВЖИВІ ВИДАННЯ
Газета Світ: всеукраїнський тижневик/видається: Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України. 1997, квітень – . Київ. Щоден . 1997 № 1-5.
Журнал Вісник Національної академії наук України: загальнонауковий журнал / видається: Національна академія наук України. 1928, жовтень – . Київ. Щомісяця. 2016, №1-12.
Бюлетень Бюлетень Міністерства юстиції України: науковий журнал / видається: Міністерство юстиції України. 1999 – . Київ. Їжмо . 2016, №6, 24 с.
Законодавчий матеріал Про видавничу діяльність: Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР. Київ: Парламентське видавництво, 2015. 24 с.
Правила Правила пожежної безпеки України. Затверджено Міністерством внутрішніх справ України 30.12.2014. Набирає чинності 10.04.2015. Київ: Техніка, 2003. 157 с.
Авторське свідоцтво А. с. 1810306 СРСР, МКІ5 З 02 F 1/469. Спосіб демінералізації водних розбратів /В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак , В.В. Гончарук, А.О. Самсоні -Тодорів, А.В. Гречка. №4934753; заявл . 08.05.91; опубл . 23.04.93, Бюл . №15
Автореферат дисертації Старовойт С. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918–1933 рр.: автореф . дис … к.і.н. _ за спец. 07.00.06. Київ, 2003. 20 с.
Дисертації Воскобойнікова -Гузєва О.В. Бібліотечно-інформаційна сфера України у контексті соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного розвитку, динаміка змін, перспективи: дис . … д-ра наук із соц. комунік .: 27.00.03 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 256 с.
ЧАСТИНА ВИДАННЯ
Стаття з журналу, збірника, розділу книги 1. Діденко Ю.В., Радченко О.І., Коваль Н.В. Інформаційна система Web of Science : дзеркало чи інструмент? Наука та інновації. 2016. № 6. С. 45-54.

2. Яцков Я. С., Радченко О. І. Про ефективність видання наукових журналів України. Вісник НАН України 2012. № 6. С. 62-67.

3. Скальський В.Р. Становлення методу акустичної емісії у закладах Західного наукового центру. Теорія та практика проектування: праці 2 міжнар . наук.-техн. конф . (Львів, 11-13 листопада. 2010). Львів, 2010. С. 9-10.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ
Особливості упорядкування бібліографічного посилання на електронний ресурс. Можна, можливо:

 • не вказувати інформацію про вид електронних даних або програм
 • замість слів “Режим доступу” (або їх еквівалента іншою мовою) використовувати абревіатуру URI
 • замість електронної адреси цього ресурсу вказувати його ідентифікатор DOI
 • довгу електронну адресу переносити на наступний рядок
 • не вказувати інформацію про джерело назви («Назва з етикетки диска», «Назва з екрана» тощо)”
Опис ресурсу загалом Наукові публікації та видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).
Частково Радченко О.І., Діденко Ю.В. Геологічна наука у академічних публікаціях. Наука та інновації. 2016. 12, №3. С.14-26. URL: http://scinn.org.ua/ru/archive/12%283%29/12%283%2901

Оформлення додатків у дипломній роботі

Програми в дипломній роботі – це додаткові матеріали, які включаються до дипломної роботи для підтвердження результатів дослідження. Це може включати таблиці, графіки, ілюстрації, вихідні дані або іншу підтримуючу інформацію.

Програми знаходяться наприкінці дипломної роботи, після тексту та списку використаної літератури .

Правила оформлення додатків до дипломної роботи: порядок розташування додатків має відповідати порядку їх згадування у тексті. Кожна програма повинна починатися з нової сторінки. Заголовок програми повинен бути надрукований зверху сторінки, використовуючи малі літери та перша заголовна. Посередині рядка над заголовком має бути надруковано “Додаток __” використовуючи літеру, що позначає номер програми.

Перевірка дипломної роботи на помилки та неточності

Щоб перевірити дипломну роботу на помилки та неточності, рекомендуємо наступні кроки:

 1. Перевірка орфографії та граматики: зверніть увагу на помилки, неправильні слова, неправильні розділові знаки та інші граматичні помилки.
 2. Перевірка логічної цілісності: переконайтеся, що ваша робота логічно пов’язана, а ваші ідеї добре організовані та зрозумілі.
 3. Перевірка фактів: переконайтеся, що всі твердження, які ви робите, ґрунтуються на фактах та доказах.
 4. Перевірка цитування: переконайтеся, що ви правильно цитуєте всі джерела інформації.
 5. Перевірка форматування: переконайтеся, що ваша робота відповідає вимогам форматування, встановленим організацією.
 6. Перевірка реферування: переконайтеся, що ви вказуєте всі джерела інформації, яку ви використовуєте.

Висновок: рекомендації щодо оформлення дипломної роботи

Для успішного захисту дипломної роботи необхідно слідувати наступним рекомендаціям в оформленні:

 1. Необхідно дотримуватись вимог та рекомендацій до оформлення, методичних рекомендацій вашого вузу.
 2. Оформлення має бути послідовним та чітким, включаючи нумерацію сторінок, нумерацію малюнків та таблиць, правильні відступи, правильні заголовки та підзаголовки.
 3. Необхідно перевіряти граматику, орфографію та пунктуацію, щоб уникнути помилок.

Сподіваємось, що ця стаття допоможе вам оформити дипломну роботу. А якщо ні, то не впадайте у відчай — зверніться до студентського сервісу, фахівці якого допоможуть виконати якісний та унікальний дипломний проект.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

Оцініть запис