Порівняти структуру міжнародних активів та пасивів основних учасників міжнародної інвестиційної діяльності України - id-4096-904

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-4096-904
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
9
Дата виконання
2022-04-19
Текст завдання
ЗАВДАННЯ №4:
Треба самостійно здійснити пошук інформаційних джерел з визначеної тематикою завдання проблеми, опрацювати статистику та пояснити отримані результати емпіричних досліджень.

Оформлення індивідуальної роботи повинна відповідати вимогам: 
1) обсяг 8 - 10 сторінок друкованого тексту в World, інтервал між рядками 1,5; шрифт Times New Roman; кегль 14; вирівнювання тексту – по ширині; 
2) структура: 
а) назва теми, зміст, ключові слова; 
б) вступ (актуальність та мета); 
в) основна частина; 
г) короткі висновки; 
д) перелік найважливішої використаної літератури та джерел (не менше 8-10)

1.Визначте сутність та значення міжнародної інвестиційної позиції країни: https://bank.gov.ua/
1. Статистика Держкомстату України. URL: www.ukrstat.gov.ua
2. Статистика Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua
3. Статистика Світової організації торгівлі - URL: http://www.wto.org/ https://stats.wto.org/
4. United Nations Conference on Trade and Development. Information Economy Report. - UN,
New York, Geneva.URL: http://unctad.org
5. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report - UN, New York, Geneva.URL: http://unctad.org
6. United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report. URL: http://unctad.org/wir/
7. Міжнародна організація з міграції. Доповідь про міжнародну міграцію. IOM, World Migration Report. URL: http://www.iom.int

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04

Креслення

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04