Методи окисно-відновного титрування. Йодометрія - id-5641-452

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-5641-452
Тип завдання
Кількість сторінок
2
Дата виконання
2022-04-26
Текст завдання
1. В чому сутність замісникового титрування? Вкажіть, в яких випадках його використовують.

2. Розрахуйте масу наважки стандартної речовини K3[Fe(CN)6] для стандартизації 0,05M розчину Na2S2O3, якщо Vм.к.=200,00 см3, Vп.=15,00 см3.

3. Визначення CuSO4 йодометричним методом. Напишіть рівняння реакцій. Наведіть значення Е(CuSO4). Розрахуйте масову відсоткову частку CuSO4 за величиною молярної маси еквівалента, молярної маси і титру титранта за визначуваною речовиною (m(CuSO4)=2,0945 г, Vм.к.=200,00 см3, Vп.=20,00 см3, с(Na2S2O3)=0,05010 моль/дм3, V(Na2S2O3)=19,85см3).

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Контрольна робота

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-05-31

Предмет і метод цивільного права

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-05-31