Особливості написання докторської дисертації

Які тонкощі потрібно врахувати при написанні дисертації?

написання докторської дисертації

Докторська дисертація це наукова праця, оформлений відповідним чином, створений для отримання ступеня доктора наук. Цей ступінь присуджується тим вченим, які внесли значний вклад у вивчення якоїсь області і актуальних проблем сучасності, пошук їх вирішення, а їх докторська дисертація має значну практичну і наукову цінність, є базою для подальших досліджень.


На підставі цього визначення, виявимо особливості написання докторської дисертації.

Докторська дисертація – відмінні риси та особливості

  • Наукове співтовариство бажає бачити роботу на актуальну тему. Тобто автор повинен розглянути проблему, вирішення якої необхідно вже сьогодні. Його докторська дисертація не повинна ніяк дублювати чужі дослідження з цього питання. Для автора допустимо посилатися на різні думки інших вчених, але його підхід повинен бути абсолютно унікальним.
  • Особливості докторської дисертації припускають аналіз величезної кількості наукової літератури для повного вивчення проблеми. Здобувач вивчає сотні джерел за обраним напрямом, які необхідно критично оцінювати. Це базові наукові праці, статті в спеціалізованих виданнях, монографії, дисертації, офіційні дані, чинних законів країни. Вся інформація повинна бути достовірною іта актуальною, крім того необхідно вивчення робіт закордонних вчених.
  • Автор повинен відобразити своє власне бачення питання. Особливе досягнення при написанні дослідження це критичний аналіз думок інших людей, формування своєї точки зору щодо трактування термінів, тенденцій розвитку, підходів до класифікації, виявлення першопричин існування проблемної ситуації.
  • Всі рекомендації, викладені в тексті, повинні бути практично застосовні, а так само ретельно перевірені на предмет їх доцільності. Для цього використовується побудова моделей, виконання розрахунків, оцінка прогнозів, ризиків.
  • Особливості цієї наукової праці вимагають наявність високого відсотка унікальності. Докторська дисертація не повинна містити плагіат, запозичення без позначення авторства або величезна кількість цитат.
    По ходу роботи над дослідженням здобувач повинен написати і після опублікувати в вагомих виданнях кілька десятків статей з досліджуваної тематики. Особливості їх оформлення, обсягу і способу подачі інформації диктуються вимогами конкретного видавництва.
Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (258 голосів)
Оцініть запис