Як оформити список літератури в дисертації

як оформити перелік літератури в дисертації

Оформлення списку літератури дисертації – найважливіший момент, який не можна упускати. Будь-яка наукова робота вимагає суворого дотримання правил щодо глав і додатків. Від цього залежить оцінка роботи і вашої працьовитості.

Як оформити список літератури в дисертації швидко і правильно? Давайте розберемо основні положення і конкретні вказівки.

Загальні вимоги до оформлення списку літератури в дисертації

По-перше, список складається на мові роботи, а якщо дані беруться з оригінальних зарубіжних книг, варто скласти їх окремий список.

Існують технічні правила оформлення дисертації. Список літератури не входить в основний обсяг, і це перше, про що необхідно пам’ятати автору. Тобто, глави з текстом докторської роботи повинні займати від 150 до 180. Цифра для кандидатської дисертації – від 100 до 120, а для магістерської – від 80 сторінок.

Варто відзначити, що поняття джерела і література необхідно розділяти. Література – це академічні матеріали, а джерелом можуть служити сторінки сайтів, статті та інші тексти.
Обов’язково вказуйте книги, які ви цитували в роботі. Сюди ж включаються рецензії, відгуки опонентів і чужі дисертації.
Оформлення літератури для дисертації вимагає включення авторів методик, на які ви посилаєтесь. Припустимо, автор вказує цитату – «В.В. Виноградов виділяє теорію … », але більшого розкриття не застосовується – все одно вказуємо його в бібліографії.

Коли студент або кандидат наук бере чужий текст, що не вказуючи автора, він автоматично знімається з захисту.

Існує два способи компонування:

 • За алфавітом, суцільним списком. Алфавітний розташування – найбільш поширений метод складання бібліографії. Об’єднувати необхідно згідно прізвищами авторів. Якщо їх більше трьох, то в першу чергу пишеться назва статті або книги.
 • Розташування за видами джерел (інша література, вебсайти, монографії, статті, нормативні акти і т.д.)
 • За главам (в порядку згадування джерел)
  Таке розташування використовується в авторефераті, статтях, тезах
 • За хронологією публікацій

Застосовується тільки до певних галузях – історії певної дисципліни, політології, дослідження біографії.
Хронологічний розташування використовується при вказівці робіт одного і того ж автора.
Що стосується книг зарубіжних авторів, їх, в алфавітному порядку, варто підставити після рідних видавців.

Технічні вимоги до списку літератури в дисертації

Як оформляти список літератури для дисертації, якщо не по ГОСТу? Перед створенням проекту, необхідно визначити оптимальну кількість джерел і літератури:

 • Докторська – 300
 • Кандидатська – 150
 • Магістерська – 90

ВАК завжди приймає об’ємні роботи «без води», де автор розглядає безліч точок зору, виявляючи одну оптимальну, для вирішення проблеми.
Студент або кандидат наук повинен вказати повні дані про книгу: прізвище автора (або декількох авторів), відомості про рік публікації, кількості перевидань, назва видавництва, місто, кількості сторінок, інформації про ілюстрації.
Згідно з вимогами до оформлення списку літератури, в дисертації нумерація проводиться виключно арабськими цифрами, без відступів.
При використанні покрокового списку використаних джерел дисертації кожній книзі присвоюється порядковий номер, згідно з яким встановлюються виноски по ходу роботи. Подальші посилання на джерело згадуються за тим же номером.

Варто звернути увагу на «Додатки» – матеріали по ним також вказуються в бібліографії: таблиці, коди, графіки, схеми, а також копії статей, положення, регламенти. Таким чином, ми правильно оформляємо список літератури дисертації, вказуючи виноски на всіх наукових діячів згідно з вимогами.
Оформлення будь-яких наукових робіт має на увазі постановку бібліографії відразу після практичної частини і висновку. Після списку ставлять тільки розділ «Додатки».

Розглянемо загальноприйняті приклади скорочення міст:

 • Санкт-Петербург по 1914 рік, а також з 1991 – СПб. (З 1924 до 1991 – Л .; з 1914 по 1924 – Пг.)
 • Москва завжди скорочується так – М.
 • Paris, New York, London – P., N.Y., L.
 • Місто Ростов-на-дону визначається як – Ростов н / Д

Зразки оформлення списка літератури в дисертації

 • Якщо книга видається в двох містах, вказуємо так: Л .; М., 1990. або Перм; Волгоград, 2007
 • Слово «видавництво» скорочується до «вид-во”
 • Вкажіть особи, які були редакторами через косу риску
 • Знак тире використовується при визначенні терміну
 • Ім’я вказується у закордонних авторів, у радянських і пострадянських скорочується ім’я та по батькові

Варто подивитися зразки бібліографічного опису та особливості написання докторської дисертації, щоб зрозуміти, як побудувати список правильно. На сайті na5ku.com.ua можна написати дисертацію на замовлення, заощадивши час на роботі за комп’ютером. Приємна ціна, бездоганна якість і актуальність дослідження те, що потрібно кожному на захист.

Залишилися питання?

Спробуйте звернутися за допомогою до викладачів

5/5 - (216 голосів)
Оцініть запис