Звіт практики - id-3536-354

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-3536-354
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
14
Дата виконання
2022-05-09
Текст завдання
Звіт про виконання програми практики українською мовою.
Звіт про проходження практики обсягом 12-15 сторінок формату А4 містить конкретний опис виконаної студентом роботи. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, зокрема індивідуальне завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури.
Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таб¬лиці, схеми, діаграми тощо.
Зміст звіту:
1. Вступ (мета, завдання практики).
2. Характеристика бази практики (специфіка закладу, його структура, напрямки діяльності).
3. Індивідуальні завдання студента.
4. Висновки (аналіз отриманого досвіду, можливі пропозиції щодо удосконалення процесу організації та проходження практики).
5. Список літератури.
Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші повинні бути зшиті.
Звіт перевіряє і затверджує керівник практики від базової установи та керівник від навчального закладу.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Написати реферат

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-12