Джерела та складники національної культури: загальна характеристика. - id-7290-569

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-7290-569
Тип завдання
Кількість сторінок
16
Дата виконання
2022-02-07
Текст завдання
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  1. Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.
  2. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 584 с.
  3. Культурологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А.Є. Конверського. Харків: Фоліо, 2013. 863с.
  4. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / [М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.]; за ред. М. М. Заковича. 4-те вид., випр. і допов. Київ: Знання, 2009.  567 c.
  5. Попович М. В. Нарис історії культури України. К.: «АртЕк», 1998. 728 с.
  6. Семчишин М. Тисяча років української культури (Історичний огляд культурного процесу). Нью-Йорк: Наукове Товариство ім.Шевченка, 1985. 550с.

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

"The country I dream of Italy"

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04

Креслення

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-03-04