перекладацька практика, перклад худ тексту та аналізи - id-4071-597

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-4071-597
Тип завдання
Предмет
Кількість сторінок
5
Дата виконання
2024-03-04
Текст завдання
Звіт з практики українською мовою складений у довільній формі, що включає
таку інформацію:
a. час та місце проходження практики; мовну пару та напрям перекладу / редагування;
b. ґрунтовний доперекладацький аналіз вихідного тексту, що охоплює його
лексико-граматичні / стилістичні / прагматичні / етнокультурні особливості,
перекладацькі труднощі, що виникали у процесі роботи та шляхи їх
вирішення;
c. розширений перекладацький аналіз-коментар власного перекладу, що
містить аргументовані обґрунтування власних перекладацьких рішень,
прийомів та стратегій націлених на створення цілісного та послідовного
цільового тексту та шляхів досягнення адекватності у перекладі;
d. огляд ресурсів, якими студенти користувались для оптимізації ефективності
та покращення якості на етапі перекладу / редагування (словники / довідкові
джерела / інтернет-ресурси / CAT-tools / спеціальне програмне забезпечення
/ тощо);
e. коротка оцінка ефективності практики, самооцінка рівня підготовки до
професійної діяльності та особисті враження (які навчальні курси / набутий в
процесі навчання досвід був корисний; у яких аспектах відчувалась нестача
підготовки / досвіду; що очікували від практики; що вам особисто практика
дала / не дала, тощо).
2. Власний відредагований переклад (після саморедагування) оформлений у
вигляді паралельних текстів.
3. Глосарій з опрацьованих тем(и) в обсязі 150-250 лексичних одиниць.

19.02
Практика на базі універу з 21.01 - 03.03.
Прописаних вимог до оформлення немає. Ви можете подати переклад окремо або розмістити паралельно у двох колонках оригінал та переклад

24.02
- Методички нема
- Звіт, глосарій, щоденник у довільній формі
- Переклад теж небхідно виконати

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Індивідуальні завдання 1,2,3

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01

Процедури аудиту

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01

Дизайн. Джаспер Моррісон

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01

Фоностилістичний аналіз

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-04-01