Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі - id-8051-475

Ця робота успішно виконана на  онлайн-сервісі допомоги написанні курсових, дипломних та  інших студентських робіт «na5ku. com. ua»

Номер (айді замовлення)
id-8051-475
Тип завдання
Кількість сторінок
35
Дата виконання
2023-04-24
Текст завдання
для виконання відправлю методичку де є особисте практичне завдання згідно з вариантом10

1 Зміст курсової роботи:
Вступ
Розділ 1. Основні положення атестації робочих місць за умовами праці.
Розділ 2. Виявлення небезпечних і шкідливих факторів на робочому місці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці (за варіантом).
Розділ 3. Розрахунки:
3.1 Параметрів мікроклімату робочої зони з заповненням протоколу досліджень метеорологічних факторів.
3.2 Шумового навантаження на робочому місці з заповненням протоколу проведення досліджень шумового навантаження й інфразвуку.
3.3 Параметрів важкості та напруженості трудового процесу з заповненням протоколу проведення досліджень важкості й напруженості праці.
3.4 Параметрів освітлення з заповненням протоколу досліджень світлового середовища.
Розділ 4. Заповнення Карти умов праці.
Розділ 5. Висновки.
Назва професії Назва професії
Лаборант з в/о, працюючий з ПК (жінка)
Список джерел.
Варіант індивідуального завдання
Варіант
Робоче місце № 1 -Лаборант з в/о, працюючий з ПК (жінка)
Робоче місце № 2-Інженер-дослідник, який виконує роботу на осцилографі (чоловік)
Варі-ант 10 у методичці
ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України.
2. Закон України «Про охорону праці». – К., 2002р.
3. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. – Затверджено Міністерством праці України 01.09.92р. постанова №41.
4. ДСНтаП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248.
5. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення.
6. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
7. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
8. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та загальної вібрації.
9. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. №65. НПАОП 0.00-7.15-18
10.
11. Л.П. Керб «Основи охорони праці». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ, 2001р.
12. Л.В. Дементій, Г.Л. Юсіна, Г.І. Чужиков «Охорона праці в галузі» - Краматорськ: ДДМА, 2006. – 296 с.
13. Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. Охрана труда в строительстве: учебник / под общ. ред. А.С. Беликова. – К.: Основа, 2014. – 592с.
14. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Визначення класу умов праці на робочому місці» з курсу «Атестація робочих місць» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укладачі: Чередниченко Л.А., Приходченко В.І., Мещерякова І.В. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015р. – 20 с.
15.

джерел шо вказані достатньо. російські джерела не використовувати ні в якому разі

Шукаєте виконання такої або схожої роботи? Дізнайтеся вартість прямо зараз!

Останні додані роботи

Lexical transformations by V.Karaban

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29

Виконати завдання з біологiї

Предмет:

Тип роботи:

Дата виконання: 2024-02-29